Najvyšší medziročný rast počtu kyberútokov zaznamenal sektor zdravotníctva

Počet globálnych kyberútokov sa za prvých deväť mesiacov tohto roka medziročne zvýšil o 3 %. Priemerný počet útokov na organizáciu tak presiahol hranicu 1200 týždenne. Najvyšší medziročný rast útokov o 11 % zaznamenal sektor zdravotníctva. Údaje vyplývajú z kvartálneho reportu kyberbezpečnostnej spoločnosti Check Point Software Technologies.

Útoky smerujú na zdravotníctvo, keďže organizácie v tomto odvetví uchovávajú obrovské množstvo citlivých informácií, sú súčasťou kritickej infraštruktúry a využívajú množstvo zariadení pripojených do internetu. „Problémom sú aj nedostatočné finančné a ľudské zdroje v kyberbezpečnosti v zdravotníctve a zraniteľnosti v starších systémoch. Zdravotnícky ekosystém prepojený dodávateľskými reťazcami zároveň vytvára rozsiahlu plochu na kybernetické útoky,“ objasnil Tomáš Valenta zo spoločnosti.

Kyberbezpečnostná firma uviedla, že každý týždeň zaznamená jedna z 34 organizácií vo svete pokus o ransomvérový útok, čo predstavuje medziročný nárast o 4 %. Kvartálny report ukázal, že zdravotníctvo bolo druhý najpostihnutejší sektor ransomvérom, pričom vydieračské útoky týždenne zasiahnu štyri zdravotnícke organizácie zo sto.

Rovnaký medziročný nárast počtu kyberútokov zaznamenalo podľa spoločnosti aj odvetvie vzdelávania a výskumu. Prvenstvo v počte útokov týždenne na organizáciu patrí vládnemu a vojenskému sektoru, medziročne v ňom však klesla početnosť útokov o 11 %.

„Situácia v kybernetickej bezpečnosti na Slovensku je veľmi podobná tej svetovej. Masívne phishingové kampane sú zamerané na používateľov na všetkých úrovniach, s cieľom preniknúť do systémov alebo ukradnúť a zneužiť citlivé údaje,“ dodal Valenta s tým, že schopnosť používateľov rozoznať útok na základnej úrovni, pozornosť a opatrnosť sú kľúčovým faktormi kybernetickej bezpečnosti.

Viac o téme: bezpečnosť , Internet , kybernetická bezpečnosť , kybernetické útoky , kyberútoky , výpočtová technika , zdravotníctvo

Súvisiace články

Aktuálne správy