Pasívne saldo agroobchodu Slovenska ku koncu apríla 2023 dosiahlo 694,2 miliónov eur

Saldo zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v januári až apríli 2023 pasívne, a to v hodnote -694,2 milióna eur. Medziročne sa zvýšilo o 7,7 %. Uviedol to Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

 Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní zvýšilo u rastlinných výrobkov o 125 % a u tukov a olejov o 64,2 %. Medziročné zníženie záporného salda sa zaznamenalo u živočíšnych výrobkoch o 1,3 % a potravín, nápojov a tabaku o 6,1 %.

Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až apríli 2023 bol v objeme 2,379 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2022 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 10,8 % vyšší. V roku 2023 sa neevidovalo zníženie dovozu ani v jednom sledovanom odvetví. Medziročne bol dovoz vyšší pri živočíšnych výrobkoch o 4,6 %, pri rastlinných výrobkoch o 18,1 %, v odvetví tukov a olejov o 20,6 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku bol dovoz oproti roku 2022 vyšší o 16,5 %.

V januári až apríli 2023 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 1,685 miliardy eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 17,2 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz živočíšnych výrobkov o 10,8 %, rastlinných výrobkov o 10,2 % a potravín, nápojov a tabaku sa zvýšil o 27,6 %. Medziročne sa znížil vývoz tukov a olejov o 3,9 %.

Viac o téme: obchod , poľnohospodárstvo , potravinárstvo , saldo , Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora SPPK , Slovensko , zahraničný obchod

Súvisiace články

Aktuálne správy