Stavebná produkcia sa v novembri 2023 medziročne zvýšila o 6,9 %

Objem stavebnej produkcie v novembri 2023 predstavoval hodnotu takmer 767 miliónov eur a medziročne sa zvýšil o 6,9 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov vzrástol o 2,4 % v porovnaní s októbrom 2023. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Z celkovej produkcie stavebníctva sa 90 % realizovalo v tuzemsku. Domáca produkcia stavebných podnikov zotrvala v medziročnom raste už siedmy mesiac. Aktuálne vzrástla o 7,3 %, pričom tempo svojho rastu ešte zrýchlila na tretí najvyšší rast v roku 2023. Pozitívny výsledok celého odvetvia sa dosiahol rastom všetkých jeho segmentov. Objem rozhodujúcej novej výstavby v stálych cenách sa medziročne zvýšil o 7,5 %, tempo rastu sa však oproti predchádzajúcim piatim mesiacom mierne spomalilo. Opravy a údržba sa zvýšili o 4,2 %, druhý mesiac rástla aj najmenšia zložka ostatné práce, aktuálne o 39 %.

Z hľadiska výrobného zamerania ôsmy mesiac v rade medziročne rástli práce na inžinierskych stavbách (vrátane výstavby ciest a diaľnic), pričom novembrová hodnota rastu bola 11,1 %. Druhý mesiac po sebe sa zvýšila aj podielovo významnejšia výstavba budov, tempo jej rastu sa zrýchlilo na 5,1 %.Práce stavebných firiem vykonané v zahraničí, ktoré predstavujú približne desatinu produkcie stavebníctva, boli medziročne vyššie o 2 %.

Produkcia stavebníctva mala objem 6,5 miliardy eur

V súhrne za 11 mesiacov roka 2023 produkcia stavebníctva mala objem 6,5 miliardy eur a medziročne rástla o 2,6 %. Rástla iba tuzemská nová výstavba o 7,1 %, menšie opravy a údržba sa znížili o 4,7 %.V členení podľa výrobného zamerania od januára do novembra minulého roka rástla stavebná produkcia realizovaná na inžinierskych stavbách, a to o 17,9 %. Dominantná výstavba budov však skončila v mínuse o 3,2 %.V súhrne 11 mesiacov bol objem stavebných prác v zahraničí medziročne nižší o 3,9 %.

Viac o téme: Štatistický úrad SR ŠÚ , stavba , stavebná produkcia , ŠÚSR

Súvisiace články

Aktuálne správy