Živnostníci pozor! Nezabudli ste na zvýšené zdravotné a sociálne odvody?

, Redakcia

Nový rok priniesol so sebou okrem iných zmien aj novú výšku minimálnych odvodov pre živnostníkov a ostatných podnikateľov. Na ich zaplatenie už zostáva len niekoľko dní. Okrem minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne sa zvyšujú odvody aj do zdravotnej poisťovne, a to na základe rozhodnutia vlády. Tá v rámci pripraveného konsolidačného balíčka zvýšila od 1. januára sadzby poistného na zdravotné poistenie.

Na úhradu odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne zostáva už len niekoľko dní. Termín na ich úhradu za január totiž uplynie vo štvrtok 8. februára. Ak platíte odvody prostredníctvom trvalého príkazu v banke, je potrebné myslieť na jeho zmenu.

V prípade zdravotných odvodov sa po zvýšení sadzieb poistného minimálna výška preddavku upravuje na 97,8 eura pre osoby bez zdravotného postihnutia a 48,90 eura pre osoby so zdravotným postihnutím.

„Preddavok samostatne zárobkovo činnej osoby od 1. januára 2024, ktorý vám bol oznámený vo výsledku ročného zúčtovania za rok 2022 sa zmenou sadzby poistného mení,“ upozorňuje Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Mala by podľa vás vláda zvyšovať príjmy aj prostredníctvom zvyšovania odvodov?

Sociálna poisťovňa zasielala živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného. To sa mení v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2024.

„Informáciu o novej výške poistného zaslala Sociálna poisťovňa počas januára 2024 tým subjektom, ktorých sa táto zmena týka – a to listom alebo do e-schránky, ak ju majú vytvorenú,“ informoval v pondelok hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Nová výška poistného sa od 1. januára tohto roka týka 187 326 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ. Ďalších 203 SZČO si platby upraví z dôvodu zmeny maximálneho vymeriavacieho základu.

Minimálne poistné pre SZČO predstavuje od začiatku roka sumu 216,13 eura mesačne a maximálne poistné je vo výške 3 025,93 eura mesačne.   

Minimálne poistné pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, je od 1. januára 2024 vo výške 229,17 eura. 

Podrobnejšie informácie o nových minimálnych a maximálnych vymeriavacích základoch pre tento rok zverejnila Sociálna poisťovňa aj na svojej stránke.

Na odvodoch si tento rok priplatíme desiatky eur

Vlani predstavovali minimálne odvody do Sociálnej poisťovne necelých 201 eur a do zdravotnej poisťovne takmer 85 eur, čo bolo spolu zhruba 286 eur. V tomto roku je to už spomínaných 97,8 eura a 216,13 eura mesačne, čo je spolu takmer 314.

Živnostníci a ostatní podnikatelia s minimálnymi odvodmi si tak oproti minulému roku priplatia mesačne o zhruba 28 eur viac. Za celý rok to predstavuje sumu 336 eur.

Viac o téme: Martin Kontúr , odvody , Sociálna poisťovňa SP , sociálne odvody , termín , Všeobecná zdravotná poisťovňa , zdravotné odvody

Súvisiace články

Aktuálne správy