Pasívne saldo agroobchodu ku koncu januára 2023 dosiahlo 177,4 milióna eur

Saldo zahraničného obchodu Slovenska s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v januári 2023 pasívne, a to v hodnote -177,4 milióna eur. Medziročne sa zvýšilo 12,3 %. Uviedol to Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).     

V medziročnom porovnaní sa zvýšenie záporného salda vývozu a dovozu agropotravinárskych výrobkov oproti minulému roku zaznamenalo pri živočíšnych výrobkoch o 24,3 %, u tukov a olejov o 67,4 % a u potravín, nápojov a tabaku o 0,4 %. V odvetví rastlinných výrobkov sa v januári 2023 evidovalo zníženie záporného salda vývozu a dovozu o 24 %.

Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári 2023 bol v objeme 586,3 milióna eur. V medziročnom porovnaní bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 27,4 % vyšší. Nižší dovoz sa nezaznamenal ani v jednom sledovanom odvetví. Oproti roku 2022 sa dovoz zvýšil pri živočíšnych výrobkoch o 35,8 %, pri rastlinných výrobkoch o 27,7 %, v odvetví tukov a olejov o 31,0 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku bol dovoz vyšší o 22,9 %.

V januári 2023 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 408,9 milióna eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 35,3 %. V medziročnom porovnaní nastalo zníženie vývozu v sledovanom období v odvetví tukov a olejov o 7,7 %. Medziročne sa zvýšil vývoz živočíšnych výrobkov o 50,7 %, rastlinných výrobkov o 35,4 % a u potravín, nápojov a tabaku sa zaznamenalo zvýšenie vývozu o 34,5 %.

Viac o téme: agrokomodity , január , saldo , Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora SPPK

Súvisiace články

Aktuálne správy