Odnesie si to naša ekonomika? Bankári hovoria o extrémnom zdanení a peniazoch na jednorazové záplaty!

, Redakcia

Vládou navrhnutá banková daň sa môže negatívne odzrkadliť na slovenskej ekonomike. Upozorňujú na to bankári, ktorí tvrdia, že banky budú mať výrazne zúžený priestor na úverovanie tak bežných obyvateľov, ako aj firiem. A keď už štát banky dodatočne zdaní, mal by sa zamyslieť nad efektívnym využitím zdrojov.

Banky si podľa ich predstaviteľov uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť, upozorňujú však na primeranú úroveň zdanenia a aj na to, na čo štát dodatočne získané zdroje použije.

„Pokiaľ sa to minie na rast ekonomiky, tak na konci dňa sa nám to vráti všetkým naspäť. Aj bankám, keď ekonomika bude rásť rýchlejšie. Keď sa to ale minie na jednorazové záplaty, ktoré v zásade pre ekonomiku nič neprinášajú, tak je to o tom, že sme veľa zdanení a aj sme to minuli na niečo, čo ekonomike nič neprináša,“ povedal v pondelok novinárom generálny riaditeľ 365.bank Andrej Zaťko.

Ministerstvo financií otvorene priznáva, že účelom dodatočného zdanenia bánk je pomôcť štátnej kase. „Budeme potrebovať peniaze pre ďalšiu konsolidáciu,“ priblížil zámer zavedenia bankovej dane po pondelkovom rokovaní vlády minister financií Ladislav Kamenický.

Vládou schválené dodatočné zdanenie bánk by malo štátu v budúcom roku priniesť 336 miliónov eur. Spolu s daňou z príjmov by tak banky mali zaplatiť 580 miliónov eur. Odvod pre banky bude mať sadzbu 30 percent, ktorá bude postupne klesať po 5 percentuálnych bodov do roku 2027. Celková efektívna daňová sadzba pre banky by v budúcom roku mala dosiahnuť až 45 percent.

Banky dodatočné zdanenie podľa ministra zvládnu

Názory bánk a ministerstva financií na dopady tejto dane sa však rozchádzajú. Minister Ladislav Kaminický tvrdí, že banky takéto zaťaženie zvládnu. „Je to sadzba, ktorá určite nie je likvidačná pre banky a banky na Slovensku ju vzhľadom na tie obrovské zisky, ktoré budú mať v roku 2024, môžu zvládnuť,“ vyhlásil v pondelok po rokovaní vlády, na ktorom ministri schválili bankovú daň.

Slovenská banková asociácia, ako reprezentant záujmov bánk, však tvrdí, že navrhované zavedenie bankovej dane ohrozuje schopnosť domácich bánk podporovať slovenskú ekonomiku. Daňové zaťaženie bánk na extrémne vysokej úrovni 45 percent znamená, že finančné inštitúcie budú mať výrazne zúžený priestor na úverovanie tak bežných obyvateľov, ako aj firiem.

„Aj podľa posledných vyjadrení Európskej centrálnej banky, bankové dane zavádzané v niektorých krajinách EÚ môžu viesť k zníženiu schopnosti bánk poskytovať úvery svojim klientom,“ upozorňuje banková asociácia.

Slovenský bankový sektor je vďaka úverovaniu významnou oporou ekonomického rastu domácej ekonomiky. Len za posledné 4 roky viac ako polovica zisku bánk pred zdanením ostala na Slovensku a smerovala do vlastného kapitálu bánk. Vďaka tomu sa slovenské banky stali nielen viac stabilnejšími, ale podľa bankovej asociácie najmä dokázali výrazne navýšiť úverovanie obyvateľstva a firiem.  

Ovplyvní dodatočné 30-percentné zdanenie bánk negatívne slovenskú ekonomiku?

Ziskovosť slovenských bánk je pritom najnižšia v regióne strednej a východnej Európy a patrí medzi najnižšie v EÚ. „Výrazne zvýšenie daňového zaťaženia bánk znamená, že banky stratia schopnosť v dostatočnej miere tvoriť vlastný kapitál a pokrývať tak v plnej výške dopyt po úveroch. Zníženie ziskovosti slovenských bánk znamená, že investície v rámci bankových skupín sa Slovensku budú vyhýbať,“ upozorňujú bankári.

Ekonomike peniaze môžu chýbať

Generálny riaditeľ 365.bank Andrej Zaťko upozorňuje aj na to, že banky sú podľa pravidiel nastavenej regulácie povinné dosahovať zisk. Aby dokázali rásť a financovať ekonomiku, musia tvoriť kapitálové rezervy a tie sa tvoria zo zisku. „Keď sa bankový sektor výrazne zdaní, to znamená banky obmedzia vytváranie týchto rezerv, potom sa obmedzí schopnosť financovať ekonomiku, čo môže mať veľmi veľmi negatívny dôsledok práve vo fáze, keď sa ekonomika otáča a ideme do pomerne mierneho rastu alebo zvyšovania rastu ekonomiky a tie peniaze v bankovníctve budú potrebné,“ upozorňuje Zaťko.

Regulovaný odvod pre banky a subjekty s licenciou od Národnej banky Slovenska by sa po schválení príslušnej legislatívy v zrýchlenom režime v parlamente mal zaviesť od začiatku budúceho roka. Odvod bude po novom súčasťou zákona o dani z regulovaných odvetví a bude platený z hospodárskeho výsledku bánk. To znamená, že ho budú platiť banky, len ak vykážu kladný hospodársky výsledok.

Viac o téme: 365.bank, Andrej Zaťko, banková daň, dane, ekonomika, konsolidácia verejných financií, Ladislav Kamenický, Slovenská banková asociácia SBA

Súvisiace články

Aktuálne správy