Investujete do kryptomien či podielových fondov? Tu sú odpovede na najčastejšie otázky v súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov

, Redakcia

Poslanci parlamentu na júnovej schôdzi schválili novelu zákona o dani z príjmov, ktorá prináša zásadné zmeny pri zdaňovaní príjmov z kryptomien aj podielových fondov. Čo však tieto zmeny prinesú v praxi?

Daňové zaťaženie príjmov fyzických osôb z predaja virtuálnej meny sa podľa schválenej novely zníži na základe tzv. časového testu. Pri jej predaji po uplynutí jedného roka od nadobudnutia sa bude príjem zdaňovať zníženou 7 % sadzbou dane. V prípade predaja virtuálnej meny do jedného roka sa príjmy zahrnú do základu dane spolu s ostatnými príjmami. Obdobná úprava sa bude vzťahovať aj na príjmy z predaja kapitálového majetku plynúce od subjektov kolektívneho investovania. Novela zákona by mala po podpise prezidentkou nadobudnúť účinnosť 1. januára 2024. O parlamentom schválenej novele sme písali v našom nedávnom článku.

Ako to bude ale vyzerať v praxi, ako bude daňovník dokazovať držbu kryptomeny a na aké fondy sa nové podmienky budú vzťahovať? Na najčastejšie otázky v súvislosti so schválenou novelou sme sa opýtali daňovej poradkyne zo spoločnosti Highgate Law & Tax, s.r.o. Vladimíry Mačuhovej. Len pripomíname, že nasledujúce odpovede sa vzťahujú na fyzické osoby, ktoré nemajú investície zaradené v tzv. obchodnom majetku v rámci podnikania.

Ak je novela platná od 1. 1. 2024, na aký dátum nákupu kryptomien sa bude uplatňovať zdanenie na úrovni 7 %?

Dátum nákupu kryptomien novela neobmedzuje. Podstatný je moment vzniku príjmu, teda prijatie finančných prostriedkov z predaja kryptomeny. Novela sa vzťahuje len príjmy plynúce po 1.1. 2024.

Akým spôsobom sa bude dokazovať to, že daňovník drží kryptomenu dlhšie ako 1 rok?

Skutočnosť, ako dlho bola kryptomena vo vlastníctve (držbe) daňovníka, je  tzv. dôkazným bremenom daňovníka. T.j. je na daňovníkovi, aby túto skutočnosť vedel preukázať.

V konkrétnej situácii potom závisí od spôsobu, akým nadobudol a uchovával kryptomenu. Napr. ak využíva úschovné služby (custody), potom ako doklad môže slúžiť výpis od poskytovateľa služby. Pri úschove vo vlastnej peňaženke (self-hosted address) by mala byť postačujúca identifikácia peňaženky a zápis na blockchaine. Dokladom môže byť aj doklad k platbe za kryptomenu, aj keď sám o sebe bude dostatočný len v niektorých situáciách.

V každom prípade je vhodné sa nad dokladovaním nadobudnutia zamyslieť nielen kvôli časovému testu, ale aj kvôli preukazovaniu nákupnej ceny pri zdaňovaní predaja kryptomeny už dnes. Napríklad odporúčam nespoliehať sa na to, že o 2-3 roky budú záznamy o transakciách stále dostupné v profile daňovníka na burze.

Čo sa stane, ak na burze daňovník kúpi kryptomenu a pošle si ju na svoju peňaženku, kde ju drží minimálne rok a následne si ju pošle späť na burzu, kde túto kryptomenu predá? Bude to brané ako držanie kryptomeny?

Pokiaľ sú oba burzové účty (pri predaji aj nákupe kryptomeny) evidované na daňovníka a ide o vlastnú peňaženku, ktorú má daňovník reálne v dispozícii a „priznáva sa k nej“ (napr. pri AML procedúrach), tak sa takéto transfery nepovažujú za predaj a kryptomena je stále držaná daňovníkom. Je to podobné, ako keď si prevádzate fiat z jednej banky do inej alebo vyberiete v bankomate hotovosť.

zdaňovanie príjmov z kryptomien a podielových fondov
Daňová poradkyňa zo spoločnosti Highgate Law & Tax, s.r.o. Vladimíra Mačuhová. Foto: archív V. M.

Situácia sa však v praxi komplikuje napr. tým, keď daňovník nakupuje a drží kryptomeny pre rodinu, priateľov alebo dokonca pre cudzích ľudí ako určitú formu podnikania. Potom je už potrebné analyzovať situáciu detailne z právneho a aj daňového hľadiska, aby nedošlo k porušeniu zákonov, napr. k nezdaneniu príjmov.

Ak si daňovník kúpil kryptomenu 1. 2. 2022 a 1. 2. 2023 to bude rok, čo kryptomenu drží a rozhodne sa ju predať 1. 7. 2023 so ziskom, môže podať po 1. 1. 2024 daňové priznanie a zaplatiť daň 7 % zo zisku?

Nie. Novela sa aplikuje až na príjmy, ktoré plynú po 1. 1. 2024, napríklad:

Daňovník kúpil kryptomenu 1. 2. 2023 a 1. 2. 2024 to bude rok, čo kryptomenu drží. Rozhodne sa ju predať 1. 7. 2024 so ziskom. Potom podáva po 1. 1. 2025 daňové priznanie s využitím 7 % sadzby dane.

Aká sadzba dane bude pre daňovníka, ktorý sa rozhodne predať kryptomenu skôr ako po roku?

Ak sa kryptomena bude predávať skôr ako po roku od nadobudnutia, uplatní sa rovnaký spôsob zdanenia ako funguje dnes, t.j. 19% alebo 25% sadzba, podľa výšky celkových zdaniteľných príjmov.

Príjemnou zmenou však je, že sa už nebude platiť zdravotný odvod. Platí to na všetky príjmy z predaj kryptomeny, ak budú plynúť po 1.1.2024 nepodnikateľom. Takže aj pri krátkodobých investíciách a obchodovaní s kryptomenami sa zníži daňovo-odvodové zaťaženie.

Budú oslobodené od zdaňovania všetky podielové fondy, čiže akciové, dlhopisové, realitné atď.? Týka sa to všetkých fondov, teda vydávaných tuzemskými aj zahraničnými správcovskými spoločnosťami?

Nové oslobodenie sa týka všetkých typov podielových fondov, keďže zákon neudáva v type fondu obmedzenia. Podmienkou pre oslobodenie príjmu z vyplatenia podielového listu je, že uplynú tri roky od vydania tohto podielového listu.

Tu si dovolím upozorniť, že toto oslobodenie sa týka len podielových fondov a nie iných typov fondov (investičných fondov, ETF). V prípade zahraničných fondov je preto potrebné skúmať a o aký typ fondu inde a následne postupovať pri zdaňovaní príjmov podľa jeho právnej a ekonomickej podstaty. Napr. je možné pri zdaňovaní využiť oslobodenie od dane týkajúce sa cenných papierov.

Ovplyvní schválená novela nejakým spôsobom zdaňovanie príjmov z výnosov z bankových produktov, ako sú napríklad vkladné knižky, či termínované vklady?

Nie, novela nemá na tieto produkty vplyv.

Ovplyvní schválená legislatíva nejakým spôsobom zdaňovanie výnosov z II. piliera napríklad v prípade, ak sa klient rozhodne ich jednorazovo vybrať?

Nie, novela nemá na tieto produkty vplyv.

Ovplyvní schválená legislatíva nejakým spôsobom zdaňovanie výnosov z iných produktov, napríklad investičného životného poistenia?

Novelou sa od 1.1. 2024 menia podmienky pre dlhodobé investičné sporenie, ktoré je už dnes od dane oslobodené. Konkrétne sa zvyšuje limit výšky investície z 3000 na 6000 eur ročne a ruší sa podmienka investovania do cenných papierov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (burze).

Viac o téme: daň z príjmu, dane, Highgate Law & Tax, kryptomeny, legislatíva, Národná rada SR NR, parlament, regulácia, Vladimíra Mačuhová

Súvisiace články

Aktuálne správy