Venovať dve percentá z dane tretiemu sektoru je možné do konca apríla

Ak chce daňovník poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2023 vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, má čas do konca mesiaca. Darovať 2 % alebo 3 % tretiemu sektoru je možné len na predpísanom tlačive v lehote do 30. apríla. Upozornila na to Drahomíra Adamčíková, hovorkyňa finančnej správy.

Spresnila, že daňovník – fyzická osoba (FO), ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023 a chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, podáva tzv. vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO na štruktúrovanom tlačive. To je zverejnené v Katalógu formulárov na portáli finančnej správy.

Prílohou vyhlásenia je podľa jej informácií aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystavuje zamestnávateľ. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, poslať ho poštou, prípadne využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou.

Zamestnanec môže poukázať aj 3 percentá, ak v roku 2023 vykonával dobrovoľnícku činnosť

Zamestnanec, ktorý podáva vyhlásenie za rok 2023, je oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej organizácii. Môže poukázať aj 3 %, ak v roku 2023 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín v zdaňovacom období. V takomto prípade je povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou vyhlásenia. FO môže darovať 2 % (3 %) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej tri eurá.

Daňovníci, ktorí si odložili podanie daňových priznaní, deklarujú podľa Adamčíkovej podiel zaplatenej dane v predĺženom termíne, v ktorom budú podávať daňové priznanie (napr. jún alebo september 2024).

Spoločnosť, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (PO) za rok 2023, je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1 % zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel môže prostredníctvom daňového priznania poukázať 2 % dane. PO môžu poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom, každému však najmenej osem eur.

Odporúčajú, aby si ľudia vopred preverili, či sa organizácia nachádza v zozname prijímateľov

Finančná správa daňovníkom podľa hovorkyne odporúča, aby si vopred preverili, či sa nezisková organizácia, nadácia alebo občianske združenie nachádza v zozname prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR a je verejne dostupný na stránke www.notar.sk i na portáli finančnej správy.

Doplnila, že za zdaňovacie obdobie roka 2022 občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie získali zo zaplatenej dane PO a FO viac ako 100 miliónov eur. Podporiť činnosť týchto subjektov sa rozhodlo viac ako 970.000 daňovníkov.

Viac o téme: daňové priznania , daňovníci , Finančná správa FS , nadácia , neziskové organizácie , občianske združenie

Súvisiace články

Aktuálne správy