Európska investičná banka sa dohodla s VÚB na zlepšení prístupu k financovaniu na Slovensku

Európska investičná banka (EIB) vo štvrtok oznámila, že podpísala zmluvu o úvere v objeme 50 miliónov eur so Všeobecnou úverovou bankou (VÚB) s cieľom vytvoriť dodatočné úvery pre slovenské malé a stredné podniky, spoločnosti so strednou kapitalizáciou a subjekty verejného a súkromného sektora.

Očakáva sa, že pôžičku EIB zvýši VÚB a ďalší poskytovatelia financovania, aby sa sprístupnilo najmenej 100 miliónov eur v podobe nového financovania pre malé a stredné projekty na Slovensku. EIB v správe pre médiá spresnila, že približne 90 % ňou uvoľnených financií by malo slúžiť na podporu kohéznych oblastí a pomôcť tým znížiť regionálne rozdiely v súlade s politikou súdržnosti EÚ.

Zameranie na malé a stredné podniky

Najmenej polovica celkového nového úverového portfólia je určená pre miestne malé a stredné podniky a spoločnosti so strednou kapitalizáciou, zvyšok je zameraný na financovanie subjektov verejného sektora a iných oprávnených súkromných subjektov. Očakáva sa, že najmenej 10 % financovania podporí projekty relevantné z hľadiska klímy, zamerané na energetickú efektívnosť v budovách a priemyselných objektoch, ako aj na udržateľnú mobilitu, napríklad elektrické vozidlá, autobusy a vlaky.

Predpokladá sa, že časť operácie zameraná na malé a stredné podniky a spoločnosti so strednou kapitalizáciou prispeje k lepšiemu prístupu k financovaniu v tomto sektore. Kombinácia úveru EIB za atraktívnu cenu s vlastnými zdrojmi VÚB umožní VÚB poskytnúť konečným príjemcom výhodnejšie podmienky financovania (dlhšie doby splatnosti, nižšie a flexibilnejšie sadzby).

Európska investičná banka je inštitúcia EÚ so sídlom v Luxemburgu, ktorá zabezpečuje dlhodobé úverovanie a ktorú vlastnia jej členské štáty. Financuje zdravé investície, ktoré prispievajú k plneniu cieľov politiky EÚ. Na Slovensku, kde EIB otvorila v roku 2015 miestne zastúpenie, boli v uplynulých piatich rokoch podpísané projekty v hodnote viac ako 1,2 miliardy eur.

Viac o téme: Európska investičná banka EIB , financovanie , Všeobecná úverová banka VÚB

Súvisiace články

Aktuálne správy