Euro používame už 15 rokov: Čo si o ňom Slováci myslia? Názory sa líšia aj medzi mužmi a ženami! (prieskum)

, Redakcia

Spoločná európska mena bola v čase jej zavádzania na Slovensku často spájaná s negatívnymi skutočnosťami ako napríklad zvyšovanie cien. Odvtedy už ubehlo úctyhodných 15 rokov. Aký vzťah si odvtedy Slováci k euru vybudovali ukázal aktuálny prieskum spoločnosti ResSolution Group pre web oPeniazoch.sk.

Euro je pre Slovensko jednoznačnou výhodou. Vyplýva to z decembrového prieskumu spoločnosti ResSolution Group pre web oPeniazoch.sk, podľa ktorého viac ako polovica respodentov považuje spoločnú európsku menu na Slovensku ako výhodu, kým len niečo cez štvrtinu Slovákov považuje euro za nevýhodu. Výhody zavedenia eura na Slovensku pritom vnímajú najmä mladí, vysokoškolsky vzdelaní a obyvatelia veľkých miest.

Z celkových výsledkov novembrového online prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 517 respondentov starších ako 15 rokov, vyplynulo, že takmer tretina opýtaných považuje euro na Slovensku určite za výhodu. Ďalších bezmála 20 percent respondentov ho považuje skôr za výhodu.

Naproti tomu fakt, že platíme eurom, označilo určite za nevýhodu necelých 12 percent opýtaných a skôr za nevýhodu ďalších skoro 14 percent Slovákov. Neutrálne vníma spoločnú európsku menu na Slovensku 18 percent opýtaných a zvyšných 4,5 percenta Slovákov sa v prieskume nevedelo vyjadriť.

Euro majú u nás radšej muži

Zaujímavosťou je, že väčšiu podporu má spoločná európska mena na Slovensku medzi mužmi ako ženami. Kým muži euro označili za určite alebo skôr výhodu v takmer 58 percentách prípadov, u žien to bolo iba v 47 percentách. Naopak ako nevýhodu euro označilo až 29 percent žien, kým mužov sa takto vyjadrilo iba necelých 22 percent.

Zároveň pritom platí, že euro je populárnejšie u mladších ročníkov. Vo vekovej skupine 15 až 34 rokov ho totiž ako určite alebo skôr výhodu označilo až takmer 60 percent opýtaných, hoci nadpolovičná väčšina euro ako výhodu označila aj pri starších ročníkoch nad 55 rokov.

Je podľa vás euro pre Slovensko výhodou alebo nevýhodou?

Vôbec najväčšiu podporu má však spoločná európska mena vo veľkých slovenských mestách. Tam ho ako výhodu totiž v prieskume označilo až vyše 71 percent opýtaných. Nevýhodou je iba podľa necelých 15 percent obyvateľov veľkých miest. Podobné čísla pritom vychádzajú aj pri respondentoch s vysokoškolským vzdelaním. Euro je podľa nich určite alebo skôr výhodou až v takmer 70-percentách prípadov, naopak nevýhodou je pre 15 percent vysokoškolsky vzdelaných Slovákov.

Čo si o eure na Slovensku myslíte vy? Vyjadrite svoj názor v našej ankete vyššie.

Viac o téme: euro , eurozóna , prieskum , ResSOLUTION Group

Súvisiace články

Aktuálne správy