Chcete požiadať o pomoc s hypotékou? Nezabudnite na tento dôležitý termín! 

Každoročná povinnosť zamestnancov požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania má v tomto roku aj jednu novinku. Prostredníctvom tohto zúčtovania totiž môžu požiadať aj o štátnu pomoc pri náraste splátky hypotéky za rok 2023. Ak tak chcú urobiť, musia to však stihnúť do zákonom stanovenej lehoty. Tá uplynie už budúci mesiac.

Ak mal zamestnanec v minulom roku zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, môže svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania do 15. februára 2024, a to písomnou formou.

Môže tak urobiť u ktoréhokoľvek zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus.

Zamestnávateľ následne podľa informácií zverejnených finančnou správou vykoná ročné zúčtovanie z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane.

Pre záujemcov o daňový bonus, ktorým vlani po refixácii úrokovej sadzby úveru na bývanie narástli úroky a tak aj splátka, pribudla ešte jedna povinnosť. K žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania musia pripojiť aj potvrdenie o úvere z banky. O toto potvrdenie pritom musia banku požiadať.

Plánujete požiadať o štátnu pomoc pre nárast splátky hypotéky za minulý alebo tento rok?

Hypotekárnym dlžníkom môže štát prostredníctvom daňového bonusu za vlaňajšok preplatiť až 75 percent z nárastu splátky, a to až do výšky 1 800 eur ročne, čo je 150 eur mesačne.

Daňový bonus sa pritom podľa ministerstva financií uplatňuje na základe predloženého potvrdenia od banky v daňovom priznaní za rok 2023, ktoré sa podáva v roku 2024. Daňovník v takomto prípade musí banku požiadať o potvrdenie, ktoré následne priloží k svojmu daňovému priznaniu.

Zamestnanci sa môžu obrátiť na zamestnávateľa

Ak však zamestnanec nepodáva daňové priznanie za rok 2023, uplatní si daňový bonus prostredníctvom svojho zamestnávateľa, ktorý mu vykonáva už spomínané ročné zúčtovanie. „Zamestnanec v takomto prípade musí banku požiadať o potvrdenie, ktoré následne predloží svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o vykonanie ročného zúčtovania,“ upozorňuje rezort financií.

Pre získanie daňového bonusu za minulý rok platia aj ďalšie podmienky. Príjem daňovníka napríklad nesmie presiahnuť 1,6-násobok priemernej mzdy v hospodárstve. V tomto prípade ide o nominálnu sumu hrubého mesačného príjmu maximálne 2 086,40 eura za rok 2022.

V prípade, ak je na úverovej zmluve spoludlžník, napríklad manželka, táto hranica sa zdvojnásobuje. Ich hrubý príjem spolu nesmie presiahnuť sumu 4 172,80 eura.

Daňovník si môže pomoc vo forme daňového bonusu uplatniť len na jednu úverovú zmluvu a jednu nehnuteľnosť na bývanie. Zároveň platí, že daná nehnuteľnosť musí slúžiť výlučne na bývanie daňovníka a jeho blízkych osôb a nesmie sa prenajímať.

Pomoc vo forme daňového bonusu je pritom možné čerpať aj pri refinancovaní úveru do inej banky, ktoré však bolo pred rokom 2023.

Pre rok 2024 sa už mení forma pomoci

Kým pomoc za rok 2023 je realizovaná formou daňového bonusu a má ju na starosti Ministerstvo financií SR, pomoc od 1. januára 2024 zastrešuje už rezort práce prostredníctvom príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

Tento príspevok je rovnako stanovený na 75 percent zo zvýšenia mesačnej splátky, maximálne v sume 150 eur mesačne. Podrobnosti k pravidlám štátnej pomoci v tomto roku si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.

Viac o téme: dane, daňový bonus, Finančná správa FS, hypotéky, Ministerstvo financií SR MF, ročné zúčtovanie, zamestnávatelia

Súvisiace články

Aktuálne správy