Aktívne saldo zahraničného obchodu v júli 2023 dosiahlo 365,7 milióna eur

Vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v júli 2023 podľa predbežných výsledkov hodnotu 8,1 miliardy eur pri medziročnom raste o 4,6 %. Dovoz tovaru bol nižší v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka už štvrtý mesiac v rade, aktuálne o 2,4 % a dosiahol hodnotu 7,7 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 365,7 milióna eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o takmer 547,8 milióna eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázali medziročný nárast štyri z nich. Rast celkového vývozu najvýraznejšie ovplyvnila najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 13,2 %. Dvojciferný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak pokračoval už siedmy mesiac po sebe napriek tomu, že sa tempo oproti júnu výrazne spomalilo. Stroje a prepravné zariadenia v júli mali 61,4-percentný podiel na celkovom exporte. Väčšina strojov a prepravných zariadení (70 %) smerovala zo Slovenska na trhy EÚ.

V štruktúre dovozu vykázala z desiatich tried medziročný nárast polovica. Pokles celkového dovozu ovplyvnilo najmä zníženie hodnoty dovozu v triede minerálne palivá, kam patrí aj ropa, elektrická energia a zemný plyn. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne nižšia o vyše polovicu (51,8 %) a zároveň najnižšia od mája 2021. Výraznejšiemu poklesu celkového dovozu zabránil vyšší dovoz triedy stroje a prepravné zariadenia, kam patria aj súčiastky motorových vozidiel. Ich hodnota bola medziročne vyššia o 14 %.

Do štátov únie smerovalo 77 percent vývozu Slovenska

Do členských štátov EÚ smerovalo 77,1 % vývozu SR a dovoz z nich sa na celkovom dovoze podieľal 67,5 %. Vývoz do členských štátov EÚ v júli medziročne stúpol o 2,1 % a dovoz vzrástol o 0,5 %. Vývoz do zvyšku sveta medziročne vzrástol o 14 % a dovoz klesol o 8 %.

Za január až júl 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil vývoz o 8,9 % na 63,7 miliardy eur a dovoz sa zvýšil o 1 % na 61,1 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2,6 miliardy eur. Za prvých sedem mesiacov roku 2022 bolo saldo pasívne v hodnote 1,9 miliardy eur.

V januári až júni 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil vývoz tovaru o 9,5 % na 55,6 miliardy eur a dovoz sa zvýšil o 1,6 % na 53,4 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne na úrovni 2,3 miliardy eur, minulý rok skončila za prvých šesť mesiacov bilancia zahraničného obchodu s deficitom v objeme 1,8 miliardy eur.

Viac o téme: dovoz , saldo , Slovensko , Štatistický úrad SR ŠÚ , štatistika , vývoz , zahraničný obchod

Súvisiace články

Aktuálne správy