Európska komisia odobrila pomoc siedmich členských štátov na spoločný projekt v oblasti vodíka

Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že schvaľuje štátnu pomoc vo výške 6,9 miliardy eur, ktorú udelilo sedem členských štátov, vrátane Slovenska, na tretí dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v hodnotovom reťazci vodíka. Komisia spresnila, že v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci schválila dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu na podporu vodíkovej infraštruktúry. Očakáva sa, že tento projekt posilní dodávky obnoviteľného vodíka, čím sa zníži závislosť od zemného plynu a Únii to pomôže dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody a plánu REPowerEU.

Projekt s názvom „IPCEI Hy2Infra“ spoločne pripravilo a notifikovalo sedem členských štátov – Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko a Taliansko. Uvedené členské štáty poskytnú 6,9 miliardy eur prostredníctvom verejného financovania, čím sa očakáva uvoľnenie ďalších 5,4 miliardy eur cez súkromné investície. V rámci tohto IPCEI sa 32 spoločností s aktivitami v jednom alebo viacerých členských štátoch EÚ vrátane malých a stredných podnikov zúčastní na 33 rôznych projektoch.

Komisia pripomenula, že IPCEI Hy2Infra pokryje širokú časť vodíkového hodnotového reťazca podporou nasadenia veľkých 3,2 GW elektrolyzérov na výrobu obnoviteľného vodíka; vybudovaním nových a repasovaných potrubí na prenos a distribúciu vodíka v dĺžke približne 2700 kilometrov; rozvoja veľkokapacitných zariadení na skladovanie vodíka s kapacitou najmenej 370 GWh; vybudovania terminálov a súvisiacej prístavnej infraštruktúry pre nosiče kvapalného organického vodíka (LOHC) na prepravu 6000 ton vodíka ročne.

Účastníci tohto nadnárodného projektu budú spolupracovať na interoperabilite a spoločných normách, aby zabránili prekážkam a uľahčili budúcu integráciu trhu s vodíkom. Komisia posudzovala navrhovaný projekt podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci a podľa svojho oznámenia o dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu. Exekutíva EÚ skonštatovala, že IPCEI Hy2Infra spĺňa požadované podmienky na poskytnutie štátnej pomoci.

Viac o téme: , IPCEI , štátna pomoc , vodík

Súvisiace články

Aktuálne správy