Dotovanie cien tepla bude mať tento rok nižší dosah na rozpočet než vlani

Spoločnosť MH Teplárenský holding (MHTH) plánuje v roku 2024 ďalšiu modernizáciu zdrojov výroby a rozvodov tepla, čo by malo domácnostiam pomôcť so stabilizáciou cien za vykurovanie. Tohtoročné dotácie cien tepla domácnostiam budú mať zároveň nižší dosah na rozpočet než vlani. Tie vláda limituje v cenovej úrovni roka 2023. V rozhovore to uviedol obchodný riaditeľ MHTH Vojtech Červenka.

Nárastom cien tepla o 100 až 200 % z dôvodu enormného nárastu cien palív bolo podľa Červenku potrebné pre rok 2023 zaviesť systém kompenzácií pre domácnosti, ktoré sú napojené na systémy centrálneho vykurovania. Ako doplnil, cena tepla pre ne bola vlani určená úrovňou ceny tepla v roku 2022, stanovenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), čiže pred negatívnym vplyvom kríz, plus 20 eur s DPH na megawatthodinu. 

„Namiesto viac ako 100-percentného nárastu ceny tepla pre domácnosti v roku 2023 cena vzrástla približne len o 15 %,“ uviedol Červenka. Aj v roku 2024 chce vláda pokračovať v systéme dotácií cien s tým, že výrobcovia tepla budú fakturovať bytovým domom a vybraným odberateľom, ako sú napríklad domovy sociálnych služieb a internáty, za teplo limitované ceny tepla roku 2023.

Ceny plynu a ostatných palív klesli

Vzhľadom na to, že ceny plynu a ostatných palív medzičasom klesli, MHTH očakáva, že potreba dotácií zo štátneho rozpočtu pre výrobcov tepla bude mierne nižšia. „Oproti limitovanej cene roku 2023, keď bol náklad na dotácie v rozpočte na úrovni 400 miliónov eur, bude dosah dotácií na rozpočet v roku 2024 mierne nižší,“ dodal Červenka.

S nárastom cien za vykurovanie by ľudom mala pomôcť aj modernizácia systémov diaľkového vykurovania, ktoré MHTH spravuje. Plánuje doň investovať 200 miliónov eur. Teplárenstvo na Slovensku však podľa obchodného riaditeľa holdingu trpí investičným dlhom a zároveň potrebuje zabezpečiť postupný prechod na zelené energie.

„Pozitívne je, že sa nám darí existujúce siete rozvodov tepla rozširovať. Špeciálne v Bratislave sme za tri roky pripojili také množstvo nových objektov, ktoré odoberú toľko tepla, koľko sa aktuálne ročne vyrobí a následne dodá odberateľom vo Zvolene,“ priblížil Červenka. S cieľom znižovania uhlíkovej stopy chce MHTH podľa neho využívať aj odpadné teplo z priemyslu, geotermálnu energiu či obnoviteľné zdroje, ako napríklad tepelné čerpadlá.

Výroba tepla

MHTH podľa neho dokončila investíciu na výrobu tepla z biomasy vo Zvolene a v Martine. Zároveň v lokalitách, kde je spoločnosť odkázaná na využívanie zemného plynu, sa zameriava na tzv. vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla. 

„To znamená, že primárne palivo sa využije nielen na výrobu tepla, ale zároveň aj na výrobu elektrickej energie. Tá je dôležitá pre našu sieť nielen vo forme komodity, ale aj vo forme tzv. podporných služieb, ktoré zabezpečujú stabilitu elektrizačnej sústavy na Slovensku,“ uzavrel Červenka.

Spoločnosť MHTH, patriaca pod Ministerstvo hospodárstva SR, dodáva teplo a poskytuje služby pre približne 320 000 domácností, respektíve jeden milión obyvateľov. Združuje šesť štátnych teplárenských spoločností v Bratislave, Trnave, Zvolene, Martine, Žiline a Košiciach.

Viac o téme: ceny , domácnosti , kúrenie , teplo , Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO

Súvisiace články

Aktuálne správy