Domácnosti môžu dostať príspevok na obnoviteľný zdroj energie až 4300 eur

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v pondelok (30. 10.) zverejnila podmienky nového národného projektu Zelená domácnostiam, v rámci ktorého môžu domácnosti dostať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie až do 4300 eur. O poukážku budú môcť žiadať aj spätne, informovala SIEA.

Domácnosti môžu od začiatku tohto týždňa žiadať o príspevky na tepelné čerpadlá, veterné turbíny či fotovoltické panely. Maximálna výška príspevku pri základnej sadzbe sa pri týchto zdrojoch energie pohybuje medzi 3500 a 3800 eurami. V novom projekte sa zároveň zásadne mení spôsob zvýhodnenia, ktorý zohľadňuje, či inštalácia prispieva k zlepšovaniu životného prostredia.

„Zvýšením základnej sadzby (na maximálny príspevok, pozn. TASR) o 15 % budú zvýhodnené domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá, napríklad kotol na uhlie alebo kotol na biomasu, alebo domácnosti, ktoré si nechajú nainštalovať bezemisné zariadenie, teda tepelné čerpadlo, slnečný kolektor, fotovoltický panel alebo veternú turbínu,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Druhú fázu, v ktorej budú poukážky vydávané a preplácané, SIEA spustí v prvom štvrťroku 2024, keď bude prístupný nový informačný systém. „Domácnosti aj zhotoviteľov na to upozorňujeme vopred, aby to mohli zohľadniť pri uzatváraní kontraktov a zvážiť termín inštalácie,“ priblížil Jurikovič. Naďalej bude platiť podmienka, že poukážka môže pokryť maximálne 50 % z nákladov na kúpu a inštaláciu zariadenia.

Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Najviac podpora stúpla pri fotovoltických systémoch v prípade domácností, ktoré majú vyššiu spotrebu. Maximálny výkon, na ktorý bude bežne poskytovaný príspevok, je obmedzený na 3 kilowatty (kW) s príspevkom 1725 eur. „Ak domácnosť preukáže vyúčtovacou faktúrou vyššiu spotrebu ako 3000 kW/rok, môže byť maximálny podporovaný výkon až 7 kW. V prípade tepelných čerpadiel je podporovaný výkon do 10 kW a pri zohľadnení zvýhodnenia je maximálny príspevok 4370 eur,“ spresnila SIEA.

Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 milióna eur z európskych a národných zdrojov, z toho 58,1 milióna eur pre Bratislavský samosprávny kraj. Podrobnosti projektu sú zverejnené na webovej stránke zelenadomacnostiam.sk.

Viac o téme: finančný príspevok , obnoviteľné zdroje energie OZE , Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA , Slovensko

Súvisiace články

Aktuálne správy