Do prevádzky uviedli najväčšiu „baterku“ na Slovensku: Nahradí tradičné fosílne zdroje? (foto+video)

, Redakcia

V banskobystrickom priemyselnom parku uviedli do prevádzky najväčšie smart batériové úložisko na Slovensku s výkonom 2,7 megawattov. Úložisko, ktoré realizovala slovenský technologický startup FUERGY, dokáže pre prevádzkovateľa elektrickej sústavy SEPS poskytovať certifikované podporné služby na úrovni primárnej regulácie v kombinácii s necertifikovanými podpornými službami vo forme flexibility.

Ide o prvú inštaláciu svojho druhu, ktorá je podľa spoločnosti FUERGY nielen technologicky komplexná a bezemisná, ale tiež ekonomicky životaschopná aj bez financovania z verejných zdrojov. „Svojím fungovaním dokáže nahradiť fosílne zdroje, ktoré sa štandardne podieľajú na udržiavaní stability elektrickej sústavy poskytovaním primárnej regulácie,“ informuje spoločnosť.

Projekt batériového úložiska sa od fázy návrhu po spustenie do prevádzky podarilo zrealizovať za 6 mesiacov. Od prvého momentu prevádzky úložisko supluje tradičné zdroje spaľujúce fosílne palivá zapojené do poskytovania podporných služieb. Účinne tak predchádza produkcii približne 361 ton emisií CO2 ročne, a to priamo v jadre reťazca ich vzniku – na úrovni výroby a distribúcie elektrickej energie. Svoj uhlíkový dlh si vie táto technológia splatiť za niečo vyše roka.

Konzervatívny odhad návratnosti investície do úložiska v Banskej Bystrici je 3,5 roka. “Ide o nový typ úložiska a prvýkrát použitý biznis model, preto návratnosť zatiaľ vieme len odhadovať. Na základe našich skúseností s návrhmi a inštaláciou úložísk z predchádzajúcich rokov však očakávame, že by reálna návratnosť mohla byť aj podstatne kratšia. V konečnom dôsledku sa však návratnosť odvíja od cien podporných služieb a odchýlky,” hovorí Chief Business Officer spoločnosti FUERGY Vladimír Miškovský.

Pomôžu takéto projekty nahradiť tradičné fosílne zdroje energie?

Pozitívnym faktorom skracujúcim návratnosť investície je aj multifunkčné využitie batériového úložiska pre poskytovanie dvoch typov podporných služieb: pre stabilizáciu elektrickej sústavy a pre riadenie flexibility v rámci priemyselného parku. Riadiaci systém FUERGY je tiež schopný zefektívniť celkové využitie v areáli inštalovanej fotovoltickej elektrárne s výkonom 600 kWp tak, že prediktívne vyhodnocuje, kedy bude fotovoltika vyrábať elektrickú energiu a v predstihu uvoľňuje kapacitu na nabitie batérií solárnymi prebytkami.

“Investícia do smart úložiska sa počas jeho životnosti niekoľkonásobne vráti. Samotná životnosť technológie s nami dosahovanou degradáciou batérií na úrovni iba 1,5-2 % ročne vie pritom poľahky dosiahnuť aj 15 rokov,“ dodáva Vladimír Miškovský.

Takýto typ batériového úložiska je vhodné inštalovať na miestach, ktoré majú potrebnú energetickú infraštruktúru, napríklad dostatočnú kapacitu trafostanice pre pripojenie úložiska. Zároveň musia získať schválenie pripojenia od regionálnej distribučnej sústavy. Pre využitie úložiska s výkonom aj na poskytovanie oboch typov podporných služieb je potrebný aj dostatočne veľký odber elektrickej energie. Pre úložisko s výkonom 2,7 megawattov je to minimálne 35 gigawatthodín ročne so spotrebou minimálne 2,7 megawattov v hodine a ideálne aj fungujúce s odberom v režime 24/7. Dôležitý je však aj odberový diagram miesta inštalácie, ktorý musí poskytovať dostatočný potenciál na reguláciu odberu.

Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich kvízov na tejto stránke!

Vhodnými miestami inštalácie sú napríklad existujúce alebo bývalé priemyselné areály alebo energeticky intenzívne podniky, ktoré vzhľadom na vývoj hospodárstva utlmili svoju výrobu, no zostala im dostatočná energetická infraštruktúra.

„Trendy v podobe geopolitických zmien a s tým súvisiacich úprav v dodávke surovín, dekarbonizácie energetiky, rastúceho podielu OZE (aj vďaka technológiám ako fotovoltika) a s tým súvisiaceho rozširovania flexibility, ako aj celkový nárast spotreby elektrickej energie nás nútia hľadať spôsoby, ako efektívne zabezpečovať spoľahlivú a zelenšiu prevádzku elektrickej sústavy. Batériové úložiská, a špeciálne ich smart verzia, akou je aj naše úložisko brAIn, sú v tomto smere dnes azda veľmi racionálnou voľbou, keďže ich inštalácia je rýchla a jednoduchá, hovorí Vladimír Miškovský.

Prevádzkovateľom batériového úložiska je spoločnosť Energy BB, s. r. o. Nové batériové úložisko v Banskej Bystrici je inštalované priamo v budove Energetiky v časti elektrickej rozvodne pod správou spoločnosti EnergyTech, s. r. o. v priemyselnom areáli, kde sa mimo iných prevádzok nachádzajú aj recyklačné linky, stavebniny a ďalšie priemyselné podniky. V areáli sa taktiež plánuje ďalšia priemyselná výstavba. Funguje tam aj miestna distribučná sústava, ktorej majiteľom a prevádzkovateľom je taktiež spoločnosť EnergyTech.

Viac o téme: batérie , batériové úložisko , elektroenergetika , fosílne palivá , FUERGY , priemyselný park , SEPS

Súvisiace články

Aktuálne správy