Ceny tepla pre domácnosti ostanú v roku 2024 na úrovni tohto roka

Ceny tepla pre domácnosti a vybraných koncových odberateľov tepla ostanú aj v budúcom roku na úrovni roka 2023. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v stredu schválila vláda. Maximálna cena tepla môže byť najviac vo výške 199 eur na megawatthodinu (MWh) vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). „Návrhom nariadenia vlády sa ustanovuje maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch a koncových odberateľov tepla v zariadeniach sociálnych služieb zapísaných do registra sociálnych služieb, prevádzkach zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, študentských domovoch, pre ktorých bude cena tepla v roku 2024 zastropovaná na úrovni roka 2023,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe k schválenému materiálu.

Pokrytie rozdielu medzi cenou tepla schválenou alebo určenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a cenou tepla, ktorú určí vláda týmto nariadením, sa má vysporiadať prostredníctvom úhrady od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Vláda svojím nariadením reaguje na energetickú krízu a jej negatívne dôsledky, ktoré majú dosah najmä na domácnosti. Stanovená maximálna cena za regulovanú dodávku tepla platí pre domácnosti a zariadenia sociálnych služieb zapísané v registri sociálnych služieb. Týka sa to tiež prevádzok zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately či študentských domov. Nariadenie vlády nadobudne účinnosť od 1. januára 2024.

Viac o téme: 2024 , ceny , maximálne , teplo , vláda

Súvisiace články

Aktuálne správy