Používate vlastné auto na pracovných cestách? Od mája dostanete viac!

, TASR/red

Náhrada za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sa od mája zvyšuje.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vydalo nové opatrenie, ktorým od 1. mája zvyšuje sumu základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Upozornila na to v pondelok advokátska kancelária Ružička and Partners.

„V zmysle zákona o cestovných náhradách, ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije vlastné cestné motorové vozidlo, patrí mu základná náhrada za každý jeden kilometer jazdy, ako aj náhrada za spotrebované pohonné látky,“ uviedla advokátska kancelária.

Aké budú nové sadzby?

Suma základnej náhrady za každý jeden kilometer bude pre jednostopové vozidlá a trojkolky vo výške 0,075 eura. V prípade osobných cestných motorových vozidiel to bude 0,265 eura. Pri použití prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa základná náhrada zvýši o 15 percent. Sumu pre nákladné automobily, autobusy a traktory dohodne zamestnávateľ so zamestnancom.

Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa ich cien prepočítaných podľa spotreby pohonných látok uvedenej v technickom preukaze cestného motorového vozidla alebo v osvedčení o evidencii tohto vozidla.

Využívate vlastné vozidlo na pracovné účely?

"Zamestnávateľ môže so zamestnancom písomne dohodnúť poskytovanie náhrady za použitie cestného motorového vozidla v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy. Toto však neplatí, ak zamestnanec použije cestné motorové vozidlo na žiadosť zamestnávateľa," uzavrela advokátska kancelária.

Viac o téme: náhrada , služobné vozidlo , vlastné auto , zvyšovanie

Súvisiace články

Aktuálne správy