Dopravné firmy by si mohli prenajímať vozidlá z Európskej únie aj bez ich evidencie na Slovensku

Dopravné spoločnosti so sídlom v SR by mohli disponovať určitým počtom prenajatých nákladných vozidiel evidovaných v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ) bez potreby ich evidencie v SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej doprave, ktorý predložilo ministerstvo dopravy do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Novela zákona bola do legislatívneho procesu predložená už začiatkom minulého roka, Národná rada (NR) SR však vtedy rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu.

„Návrh zákona upravuje aj ustanovenia týkajúce sa odborného dozoru a kontroly a zároveň upravuje aj oblasť taxislužby,“ uviedol rezort dopravy v dôvodovej správe. Cieľom návrhu zákona je podľa dôvodovej správy prenesenie európskej smernice o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru.Podľa novely zákona by mal byť dopravca povinný bezodkladne vrátiť osvedčenie vodiča ministerstvu, ak vodič prestal spĺňať podmienky, za ktorých bolo vydané. Zaviesť sa má aj lehota na vrátenie tohto osvedčenia.

Legislatívna úprava tiež má dať dopravnému správnemu orgánu možnosť uložiť pokutu od 100 eur do 15.000 eur tomu, kto nemá v SR vo vlastných alebo prenajatých priestoroch skutočné a stabilné miesto usadenia podniku, chýba technická základňa a vozidlový park či nemá v týchto priestoroch potrebné doklady.Upraviť by sa tiež mali povinnosti pri označovaní vozidiel taxislužby. Za nesprávne umiestnenie označenia vozidla, respektíve za neumiestnenie tohto označenia na vozidlo taxislužby by mal po novom niesť zodpovednosť vodič, ktorý by za to mal byť aj pokutovaný.

ceny potravín, ČESMAD, Eurovignette, mýto, nákladná doprava, dopravcovia
Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Sven Brandsma

V súlade s európskou smernicou navrhuje rezort dopravy v novele stanoviť počet vozidiel evidovaných v inom členskom štáte EÚ, ktoré je možné prenajať a používať na účely nákladnej dopravy. „Zároveň sa ustanovuje obdobie, na ktoré bude možné prenajať a používať na účely nákladnej dopravy vozidlá evidované v inom členskom štáte,“ uvádza sa v dôvodovej správe.Návrh novely upravuje aj kompetencie okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o používaní vozidla evidovaného v inom členskom štáte EÚ. Upraviť sa tiež majú kompetencie pri výkone odborného dozoru a kontrole.

Viac o téme: doprava , Európska únia , evidencia , firmy , Ministerstvo dopravy SR MD , NRSR , prenájom , Slovensko , vozidlá

Súvisiace články

Aktuálne správy