MF navrhuje zníženú sadzbu DPH 10 % na lieky a niektoré zdravotnícke tovary

Bratislava 12. septembra (TASR) – Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) bude 10 % a zavedie sa pri liekoch a niektorých ďalších zdravotníckych tovaroch. Cieľom je znížením cien zabezpečiť ich lepšiu dostupnosť pre občanov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o DPH, ktorý Ministerstvo financií (MF) SR predložilo do pripomienkového konania.

Na tovary a služby sa uplatňuje základná sadzba dane 19 % zo základu dane s výnimkou tovarov, na ktoré sa uplatňuje znížená sadzba dane 10 % zo základu dane, pripomína ministerstvo.

Návrh novely zákona o DPH bude mať z pohľadu štátneho rozpočtu (ŠR) a verejných financií dopad na príjmy z dôvodu, že do zníženej sadzby dane budú zaradené lieky a ďalšie zdravotnícke tovary. Výpadok príjmov ŠR sa odhaduje v roku 2007 vo výške 2,669 miliardy Sk, v roku 2008 vo výške 2,830 miliardy Sk a v roku 2009 vo výške 3,008 miliardy Sk.

Znížená 10-% sadzba DPH sa bude uplatňovať podľa prílohy návrhu novely zákona na antibiotiká, sacharín a jeho soli, rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky – len pre zdravotníctvo, na farmaceutické výrobky – diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, a certifikované referenčné materiály.

Pri zavedení zníženej sadzby dane je SR viazaná Šiestou smernicou Rady 77/388/EHS, ktorá stanovuje spoločný systém dane z pridanej hodnoty v Európskej únii. Podľa nej môžu členské štáty použiť jednu alebo dve znížené sadzby dane, ktoré nesmú byť nižšie ako 5 %, pre kategórie tovarov a služieb špecifikovaných v prílohe H Šiestej smernice. Členský štát môže uplatňovať jednu základnú sadzbu dane, ktorá nesmie byť nižšia ako 15 %.

Súvisiace články

Aktuálne správy