Novela zavádza medzinárodné štandardy

Firmy využívajúce podvojné účtovníctvo budú musieť od januára budúceho roka prejsť na medzinárodné účtovné štandardy IAS/IFRS pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky. O rok neskôr tak budú musieť verejne obchodovateľné spoločnosti, ale aj banky či obchodníci s cennými papiermi spraviť aj pri individuálnej závierke. Poslanci totiž včera schválili novelu zákona o účtovníctve, ktorá reaguje na smernicu Európskeho parlamentu.

„Používaním medzinárodných štandardov finančného výkazníctva sa zabezpečí porovnateľnosť a čitateľnosť účtovných závierok našich podnikateľov so zahraničnými čo do obsahu, ale aj správnosti prezentovania,“ konštatuje hovorca rezortu financií Peter Papanek. Podľa partnera firmy Deloitte na Slovensku Wolda Granta, aplikovanie týchto štandardov je trendom v celej Európskej únii. „Je reakciou na spoločný trh v únii,“ dodáva. Investor napríklad z Veľkej Británie t…

Celý článok si môžete prečítať tu »».

Súvisiace články

Aktuálne správy