Liberáli chcú zmierniť daňové zaťaženie kryptomien. Zdanená by mala byť len ich výmena za peniaze, či stablecoin.

, TASR Foto: TASR

Daňovo-odvodová záťaž v súvislosti s predajom virtuálnych mien by sa mohla znížiť. Navrhujú to poslanci SaS Peter Cmorej a Marián Viskupič v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložili na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR so začiatkom od 18.

Daňovo-odvodová záťaž v súvislosti s predajom virtuálnych mien by sa mohla znížiť. Navrhujú to poslanci SaS Peter Cmorej a Marián Viskupič v novele zákona o dani z príjmov, ktorú predložili na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR so začiatkom od 18. októbra.

Poslanci navrhujú z predmetu dane z príjmov vyňať príjmy získané pri výmene virtuálnej meny za tovary, služby a za inú virtuálnu menu, s výnimkou výmeny virtuálnej meny za stablecoin. Predmetom dane z príjmu by tak mal byť len príjem z odplatného prevodu virtuálnej meny za peniaze alebo z výmeny virtuálnej meny za stablecoin.

Časový test

Navrhujú zároveň znížiť daňové zaťaženie príjmov fyzických osôb z predaja virtuálnej meny na základe tzv. časového testu. Pri predaji virtuálnej meny po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia sa navrhuje príjem zdaňovať sadzbou dane vo výške 7 %. Naopak, v prípade príjmu z predaja virtuálnej meny do jedného roka alebo z výmeny virtuálnej meny za stablecoin sa príjmy zahrnú do základu dane spolu s ostatnými príjmami.

Súčasne predkladatelia chcú, aby boli fyzické osoby oslobodené od povinnosti platenia odvodov na zdravotné poistenie z príjmu z predaja virtuálnej meny, ak virtuálna mena nebola súčasťou ich obchodného majetku, a to bez ohľadu na tzv. časový test.

Chcú uľahčiť investovanie

Návrh si kladie za cieľ aj významne uľahčiť investovanie a sporenie bežným občanom, a to aj v rámci dlhodobého investičného sporenia či pripravovaného celoeurópskeho dôchodkového sporenia. Súčasné zdaňovanie príjmov z cenných papierov je totiž podľa poslancov vo významnom rozpore s cieľom podporovať dobrovoľné formy sporenia na dôchodok.

V zákone o cenných papieroch by sa do definície finančnej inštitúcie mali doplniť ďalšie subjekty – obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, čím sa má definícia pojmu zosúladiť s inými sektorovými zákonmi. Predkladatelia chcú tiež upraviť definíciu dlhodobého investičného sporenia.

Súvisiace články

Aktuálne správy