ZSD SR vyzval na zníženie cien guľatiny, Lesy SR zareagujú, keď to bude potrebné

Pridajte názor  Zdroj: TASR

4. 8. 2022 - Na zníženie cien drevnej guľatiny vyzval Zväz spracovateľov dreva (ZSD) SR štátne Lesy SR. Spracovateľom by to podľa jeho slov v súčasnej situácii, keď je cena guľatiny extrémne vysoká, ale ceny produktov z dreva sa, naopak, výrazne znížili, veľmi pomohlo.

Na zníženie cien drevnej guľatiny vyzval Zväz spracovateľov dreva (ZSD) SR štátne Lesy SR. Spracovateľom by to podľa jeho slov v súčasnej situácii, keď je cena guľatiny extrémne vysoká, ale ceny produktov z dreva sa, naopak, výrazne znížili, veľmi pomohlo. TASR o tom informoval ZSD SR.

Zväz vyzýva na tento krok Lesy SR preto, lebo štátne lesy sú smerodajne určujúcim subjektom v cenotvorbe na slovenskom trhu. "Ceny ihličnatej guľatiny sú na najvyššej úrovni za posledné tri roky, v priemere stojí kubický meter 130 eur, oproti cenám produktov, ktoré sa počas júla prepadli o 100 a viac eur na domácom i zahraničných trhoch," uvádza ZSD SR.

Ako ďalej informuje, sme svedkami prudko nastupujúcej recesie stavebníctva, ktoré prestalo odoberať stavebné rezivo, čo ovplyvňuje aj odber guľatiny spracovateľov od dodávateľov v štátnom i súkromnom sektore.

"Štátny podnik Lesy SR zavedením obchodnej stratégie do praxe nastavil základné rámce transparentného systému obchodovania s drevnou hmotou v časovom horizonte desiatich rokov. Týmto dokumentom sa zaviazal, že cenník sortimentov surového dreva bude stanovený s platnosťou na najbližší štvrťrok. Tento mechanizmus v obchodných vzťahoch dodržiavame. Uvedená cenotvorba je s našimi odberateľmi zmluvne dohodnutá aj v kúpnych zmluvách. Takto predvídateľne sme sa správali aj v časoch obrovského dopytu," uviedla v reakcii pre TASR hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová.

Štátny podnik podľa nej rovnako so znepokojením vníma signály, ktoré naznačujú nástup recesie. "Chceme našich obchodných partnerov ubezpečiť, že situáciu na trhu s drevnou hmotou pozorne sledujeme a ak to bude potrebné, budeme primerane reagovať," dodala.

Podľa ZSD SR by aj slovenská vláda mala v situácii, keď je enormný dopyt po palivovom dreve, jasne deklarovať princíp, ktorý dovoľuje spaľovať iba to drevo, ktoré sa nedá mechanicky a ani chemicky spracovať.