Príťažlivosť jednoduchých riešení

Diskusia 9  
Príťažlivosť jednoduchých riešení
Zdroj: AIER
Foto:getty images


12. 6. 2022 - Kým deti pri konfrontácii s potrebou robiť kompromisy protestne dupú nožičkami, dospelí potrebu kompromisov akceptujú ako samozrejmosť. Nemenej dôležité je, že dospelí sa na rozdiel od detí nenechajú oklamať povrchnosťou.

Postoje a názory dnešnej takzvanej „elity“ sú detinské. Táto smutná pravda je maskovaná jedinou črtou, ktorá ich odlišuje od malých detí: verbálna virtuozita. Avšak za peknými slovami, krásnymi frázami, pútavými metaforami a afektovanými narážkami sa skrýva pozoruhodná nezrelosť myslenia. Presvedčia nás, že každý sociálny a ekonomický problém má riešenie, ale toto riešenie je takmer vždy povrchné.

Na rozdiel od detí dospelí chápu, že dobrý život sa začína prijatím nevyhnutnosti kompromisov. Na rozdiel od toho, čo ste možno počuli, jednoducho nemôžete „mať všetko“. Nemôžete mať viac tejto veci, pokiaľ nie ste ochotní mať menej tej inej veci. A to, čo platí pre vás ako jednotlivca, platí pre akúkoľvek skupinu jednotlivcov. Nemôžeme prinútiť vládu, aby umelo zvyšovala náklady na výrobu a používanie fosílnych palív, pokiaľ nie sme ochotní zaplatiť vyššie ceny na pumpe, a teda nebudeme mať menej peňazí na získanie iného tovaru a služieb. Nemôžeme použiť vytváranie peňazí na zmiernenie dopadov koronavírusu bez toho, aby sme znášali väčšie utrpenie pri zajtrajšej inflácii.

Ak sa lepšie pozriete na to, ako vlády a odborníci navrhujú „vyriešiť“ takmer akýkoľvek problém, skutočný alebo imaginárny, zistíte, že navrhované „riešenie“ je povrchné. Vychádza z naivného predpokladu, že sociálna realita za hranicou toho, čo je bezprostredne pozorovateľné, buď neexistuje, alebo nie je ovplyvnená pokusmi o preusporiadanie povrchových javov. Držia sa názoru, že jedinou realitou, na ktorej záleží, je realita, ktorá je ľahko viditeľná a zdanlivo ľahko manipulovateľná nátlakom. Klérom navrhované „riešenia“ preto zahŕňajú jednoduché preusporiadanie alebo pokus o preusporiadanie povrchových javov.

Majú niektorí ľudia podstatne vyššie čisté imanie ako iní ľudia? Áno. Detinským „riešením“ tohto falošného problému je veľké zdanenie bohatých a prevod výnosov na menej bohatých. 

Dostávajú niektorí pracovníci príliš nízke mzdy na to, aby uživili rodinu? Áno. Zjednodušené „riešenie“ na tento falošný problém, pretože väčšina pracovníkov zarábajúcich nízke mzdy nie sú hlavami domácností, spočíva v tom, že vláda zakáže vyplácanie miezd pod určitým stanoveným minimom. 

Utrpia niektorí ľudia značné škody na majetku alebo dokonca straty na životoch v dôsledku záplav, alebo iných dopadov nepriaznivého počasia? Áno. Jednoduché „riešenie“ na tento skutočný problém sa zameriava na zmenu klímy znížením emisií, čomu dnes (trochu príliš zjednodušene) veríme, že výrazne určuje vývoj počasia.

Zvyšujú sa ceny mnohých „nevyhnutných“ tovarov a služieb výrazne bezprostredne po prírodných katastrofách? Áno. Kontraproduktívnym „riešením“ tohto falošného problému, „kontraproduktívneho“ a „falošného“, pretože tieto vysoké ceny presne odrážajú a signalizujú základnú ekonomickú realitu, je zákaz účtovania a platenia týchto vysokých cien. 

Keď sa v dôsledku nadmerného rastu peňažnej zásoby hromadia inflačné tlaky, sú tieto tlaky ventilované vo forme rastúcich cien? Áno, a klérovo infantilným „riešením“ veľmi reálneho problému inflácie je zvaľovať vinu na chamtivosť a zároveň zvyšovať dane zo zisku.

Príťažlivosť jednoduchých riešení

Je koronavírus nákazlivý a potenciálne nebezpečný pre ľudí? Áno. Jednoduchým „riešením“ na tento skutočný problém je násilne zabrániť ľuďom, aby sa stretávali. Znižuje sa kvalita a úroveň vzdelávania? Áno. Lenivým „riešením“ na tento skutočný problém je zvýšiť platy učiteľom. 

Stratia niektorí pracovníci zamestnanie, keď spotrebitelia nakupujú viac tovaru z dovozov? Áno. „Riešením“ je zabrániť spotrebiteľom nákup dovozu. 

Vyššie uvedený zoznam zjednodušených a povrchných „riešení“ skutočných a imaginárnych problémov možno ľahko rozšíriť.

Dnes stačí byť verbálne podkutý. Úspech vo verbálnom opise realít, ktoré sa mi páčia, dokazuje, že tieto imaginárne skutočnosti môžu byť realizované jednoduchým preskupením relevantných povrchových javov. Ignorovať nezamýšľané dôsledky a prehliadať, že mnohé zo sociálnych a ekonomických skutočností, ktoré sa nám nepáčia, nie sú výsledkom žiadneho darebáctva alebo napraviteľných nedokonalostí, ale zložitých kompromisov, ktoré urobilo nespočetné množstvo jednotlivcov.

Sociálne inžinierstvo sa javí ako realizovateľné len tým osobám, ktoré vidia len relatívne málo povrchových javov a sú slepé voči úžasnej zložitosti, ktorá sa neustále víri pod povrchom pri vytváraní týchto povrchových javov. Takýmto osobám sa sociálna realita javí ako dieťaťu: jednoduchá a ľahko zvládnuteľná na dosiahnutie akýchkoľvek túžob, ktoré motivujú manipulátorov. Sú to prevažne ľudia s jednoduchým zmýšľaním, ktorí si mýlia realitu so slovami, sprostredkúvajú jeden druhému a nič netušiacej verejnosti dojem, že sú znalí veci a hlboko zmýšľajúci, pričom len zriedka sú ich myšlienkové pochody sofistikovanejšie a nuansovitejšie, ako v ktorejkoľvek triede materskej školy.