Flash analýza: Priemyselná výroba s najvýraznejším medziročným poklesom od leta 2020 

, 365bank Foto: SITA/AP

Produkcia našich priemyselníkov v septembri opäť medziročne klesla, a to o -4,9 %. Išlo pritom o najvýraznejší pokles výroby od leta minulého roka. Podpísali sa pod to hlavne odstávky výroby v automobilkách, ktoré súvisia so surovinovou krízou vo svete. Automobilová výroba medziročne klesla až o vyše -30 %. V predchádzajúcich mesiacoch pritom naša priemyselná výroba rástla a to aj dvojciferným tempom. Údaje pochádzajú zo Štatistického úradu SR. 

Porovnanie priemyselnej výroby s predkrízovým obdobím
V predchádzajúcich mesiacoch sme sa tešili z toho, že naši priemyselníci už prekročili predkrízové úrovne a ich výroba bola vyššia ako pred 2 rokmi. V septembri sa ale tento pozitívny trend zastavil a priemyselná produkcia opäť zaostala za predkrízovou úrovňou (september 2019), a to o -5 %. Podpísala sa pod to hlavne výrazne nižšia automobilová výroba, ktorá bola až o viac než -30 % slabšia ako pred pandémiou. Vývoj v automobilkách je v súčasnosti ovpylvnený hlavne nedostatkom čipov, bez ktorých sa výroba nezaobíde. 

Medziročné porovanie priemyselnej výroby
V medziročnom porovnaní došlo v septembri k poklesu výroby v 9 z 15 sledovaných priemyselných odvetví. Najvýrazenejšie klesla automobilová výroba (až o -31,3 % %). Slabšej výrobe sa neubránilo ani ďalšie naše dôležité odvetvie – výroba počítačov a elektroniky, ktorá sa oproti vlaňajšku znížila o -8,8 %. Produkcia elektrických zariadení klesla o -4,6 %.

Našli sa ale aj ovetvia, ktorým sa podarilo vyprodukovať viac ako vlani. Naša priemyselná výroba v septembri ťažila hlavne z rastu výroby strojov a zariadení (medziročne o 18 %) či z výroby kovov (o 14,2 %).

Ako sa bude vyvíjať priemyselná produkcia v ďalších mesiacoch? 
Očakávame, že aj v ďalších jesenných a zimných mesiacoch bude naša priemyselná výroba medziročne klesať. Smerom nadol ju bude ťahať globálna materiálová kríza, ktorá aktuálne trápi celý svet a Slovensko nie je výnimkou.

Silno zasiahnuté materiálovou krízou sú aj automobilky, ktoré sú naším ťažným odvetvím. Azda najciteľnejším je tu nedostatok čipov ktorý spôsobuje odstávky výroby v automobilovom aj elektrotechnickom priemysle. Predpokladáme, že chýbajúce čipy budú trápiť firmy ešte po zvyšok tohto roka a aj v prvom kvartáli budúceho roka. Následne by sa situácia mohla začať postupne zlepšovať.

Ďalším veľkým problémom pre priemysel je nedostatok plastového granulátu, ktorý sa využíva vo väčšine odvetví vrátane automobiliek, elektrotechnického priemyslu či stavebníctva. Trh hlási aj problémy s nedostatkom ocele, hliníka, plechov, kovov, dreva, skla a aj stavebných materiálov. A najnovšie sa pridáva napríklad aj nedostatok papiera. Surovinová kríza sa teda týka v podstate celého priemyslu, od automobiliek a výrobcov elektroniky, cez stavebníctvo až po drevospracujúci a papierenský priemysel. Surovinová kríza spôsobuje odstávky výroby v mnohých priemyselných odvetviach, keďže tovarov a materiálov je na trhu nedostatok. Okrem toho dochádza aj k výraznému zdražovaniu chýbajúcich materiálov, čo následne tlačí smerom nahor aj ceny výrobkov pre spotrebiteľov.

Autorkou je Jana Glasová, analytička 365.bank
 

Súvisiace články

Aktuálne správy