Nemecké spoločnosti chcú podporovať udržateľnosť na Slovensku

Diskusia 1  Zdroj: TASR

13. 10. 2021 - Vedúci predstavitelia 13 spoločností sa v spoločnom memorande zaviazali k podpore udržateľnej ekonomiky.

Vedúci predstavitelia 13 spoločností sa v spoločnom memorande zaviazali k podpore udržateľnej ekonomiky. Spoločnosti pochádzajúce prevažne z Nemecka podporujú opatrenia, ktorých cieľom je znižovanie produkcie CO2, ochrana prírodných zdrojov a v čo najväčšej miere umožnenie rozvoja cirkulárnej ekonomiky. Signatári vyzývajú vládu SR, aby ciele trvalej udržateľnosti plynule zapracovala do strategických dokumentov SR a aktívne podporovala ich plnenie. Informoval o tom hovorca Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory – AHK Slowakei (SNOPK) Markus Halt.

Podpisom memoranda chcú vyslať signál politikom, spoločnosti a podnikateľom, že spoločným cieľom by mala byť podpora transformácie k udržateľnému hospodárstvu. A to aj napriek enormnej záťaži spôsobenej ekonomickými následkami pandémie. Nevyhnutným predpokladom pre úspešnú a efektívnu transformáciu k udržateľnému hospodáreniu je podľa nich vytvorenie vhodných rámcových podmienok, ktoré je možné zabezpečiť len v spolupráci s vládou Slovenskej republiky.

"Hospodársky rast sám o sebe nepredstavuje trvalú hodnotu," konštatujú v dokumente spoločnosti. Udržateľnosť považujú za "neoddeliteľnú súčasť svojich podnikateľských aktivít" a tiež za "nevyhnutnú pre fungovanie všetkých oblastí spoločnosti". Ide o ochranu klímy a prírodných zdrojov prostredníctvom cirkulárnej ekonomiky, využívania obnoviteľných zdrojov energie a technológií šetrných k životnému prostrediu nielen v oblasti mobility, ale aj o znižovanie produkcie CO2, efektívne hospodárenie s vodou či digitalizáciu a manažment ľudských zdrojov.

Do iniciatívy #PartnerForSustainability, ktorú zastrešuje AHK Slowakei, sa spojili obchodné spoločnosti zo šiestich rozličných odvetví. Spoločne vypracovali a podpísali memorandum o udržateľnom hospodárstve na Slovensku. Ide o spoločnosti AfB Slovakia, BASF Slovensko, Brose Prievidza, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Evonik Fermas, Kaufland Slovenská republika, Lidl Slovenská republika, Manz Slovakia, Robert Bosch, SPP, Volkswagen Slovakia, Východoslovenská energetika Holding a Západoslovenská energetika.