Slovenskí stavebníci sa zapoja do projektu Zelená dohoda pre budovy

Slovenskí stavebníci odštartovali konzultácie v rámci projektu Zelená dohoda pre budovy (Green Deal for Buildings). TASR o tom informoval generálny sekretár Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Marek Malina. Do konzultácií so zúčastnenými stranami o naplnení Európskej zelenej dohody sa za Slovensko zapoja ZSPS, Slovenská inovačná a energetická (SIEA) agentúra, Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) a Ústav vzdelávania a služieb i ďalší partneri zo Slovenska, ale aj z Českej republiky. Konzultácie povedú k dohode o cieľoch a opatreniach pre rezidenčné budovy, komerčné budovy, priemyselné budovy a mestskú infraštruktúru v rámci projektu.
SIEA bude zodpovedná za organizáciu diskusií pri okrúhlom stole na Slovensku, ktorých výstupom majú byť manuály a akčné plány s cieľom ovplyvniť politiky kľúčových zainteresovaných strán, vysvetlil riaditeľ agentúry Peter Blaškovitš.
Ako spresnili organizácie, budovy sú v súčasnosti zodpovedné za 40 % spotreby globálnej energie a s ňou spojenú produkciu skleníkových plynov. Hrajú preto kľúčovú rolu v znižovaní globálnych emisií. Pre naplnenie cieľov Európskej zelenej dohody je nevyhnutné dosiahnuť európske tempo obnovy budov na úrovni dvoch percent ročne, čo z pohľadu súčasného tempa renovácie na Slovensku a v Českej republike predstavuje značnú výzvu pre všetky zainteresované strany, podotkli organizácie.
Organizácie si myslia, že obnova budov na Slovensku a v Českej republike nemôže dosiahnuť požadované tempo bez účasti súkromného kapitálu a bez spájania rôznych zdrojov a nástrojov financovania. „K tomu je potrebná spolupráca všetkých zainteresovaných strán a implementácia smart finančných nástrojov. Zelená dohoda pre budovy pomôže na európskej úrovni rozšíriť existujúce postupy, definuje stratégie a plány, navrhne zlepšenia v rámci národných politík a opatrení, a taktiež bude sledovať implementáciu opatrení na zlepšenie fungovania trhu,“ tlmočil Malina.
„Naším cieľom je popasovať sa s touto výzvou zvýšením konkurenčnej schopnosti a s tým súvisiacej inovačnej aktivity slovenského i českého stavebníctva a vytváraním nových príležitostí pre rozvoj bývania s pozitívnym dosahom na kvalitu života a zamestnanosť,“ uzavrel prezident ZSPS Pavol Kováčik. Dodal, že toto bude jednou z kľúčových ciest k obnove ekonomík oboch krajín po koronakríze.

Súvisiace články

Aktuálne správy