Nový stavebný zákon by mal priniesť zmeny k lepšiemu pre všetkých

Nový stavebný zákon by mal priniesť zmeny k lepšiemu pre všetkých. Myslí si to Inštitút urbánneho rozvoja (IUR). Pripomína, že ten súčasný má viac ako 40 rokov a dnes už nevyhovuje podmienkam novej doby. Dve predošlé vlády síce mali pripravené návrhy, ale ten posledný sa nedostal ani do parlamentu.

Podľa inštitútu má nová legislatíva zaviesť povinnosť pre obce spracovať územný plán. "V IUR vítame túto povinnosť, lebo práve kvalitne pripravený územný plán je dôležitý pre občanov, investorov, ale aj pre stavebné úrady," podotkol riaditeľ inštitútu Juraj Suchánek. Takýto plán poskytuje občanom možnosť aktívne sa doň zapojiť a jeho výsledkom sú jasné informácie, čo a kde v ich obci môže, alebo naopak nemôže byť postavené. "Je potrebné, aby zákon upravoval aj požiadavky na priebežné vyhodnocovanie aktuálnosti územného plánu a jeho následné aktualizácie," zdôraznil Suchánek.
Ako okomentoval inštitút médiami prezentovanú novinku o zrušení územného konania, neznamená to obmedzovanie práv účastníkov konania, alebo dotknutých osôb. "Ide skôr o logickú integráciu dnes dvoch samostatných po sebe nasledujúcich konaní, kde sa vo veľkej miere duplikujú účastníci, ako aj ich pripomienky," vysvetlil Suchánek. Naopak, takéto zlúčenie pri spracovanom územnom pláne bude podľa neho znamenať výrazné skrátenie procesov.
Podľa Suchánka by najmä starostom pomohol aj prechod stavebných úradov z obcí na štát. Budú sa tak môcť naplno venovať územnému plánovaniu a vyhnú sa konfliktu záujmov, ktorému sú dnes vystavení, keď na jednej strane sa usilujú vyhovieť voličom a na druhej strane majú rozhodovať odborne a nestranne.
Suchánek tiež vyzdvihol snahu o väčšiu digitalizáciu konaní. Okrem toho, že by sa tým zrýchlil a sprehľadnil proces konaní, úplná digitalizácia by podľa neho zabezpečila aj kvalitnejšiu kontrolu celého procesu. "V neposlednom rade je potrebné uviesť, že výhody a potrebu digitalizácie ukázala v plnej miere aj prebiehajúca koronakríza," uzavrel Suchánek.
Legislatívu má pripraviť podpredseda vlády Štefan Holý (Sme rodina). Inštitút sa k novému zákonu podrobnejšie vyjadrí po oficiálnom zverejnení návrhov.

Súvisiace články

Aktuálne správy