Podľa stavebníkov bude vznik MIRRI prínosom pre ich sektor

Stavebníci si myslia, že vznik Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bude pre ich sektor prínosom, a to najviac v zlepšení implementácie fondov. Vyplýva to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva spoločnosti CEEC Research a jej partnera Považská cementáreň Ladce.
Prínos vzniku ministerstva pre sektor stavebníctva vidí 79 % opýtaných stavebných firiem. „Možné zlepšenie hodnotia firmy 6,5 bodmi z 10 možných, kedy 10 znamená maximálny prínos pre stavebníctvo,“ dodala spoločnosť.
„Z nášho pohľadu je veľmi dôležitá hlavne podpora regiónov formou regionálnych príspevkov na projekty samospráv v najmenej rozvinutých okresoch. Aktuálne je veľkou otázkou koordinácia podpory EÚ na ozdravenie ekonomiky,“ uviedol riaditeľ cementárne Anton Barcík s tým, že vláda musí pripraviť rozdelenie týchto peňazí do jednotlivých oblastí a nie je jasné, koľko bude smerovať do investičných projektov súvisiacich s výstavbou. Za pozitívnu správu tiež považuje, že MIRRI deklarovalo jednoduchšie čerpanie európskych peňazí.
Ako dodal riaditeľ spoločnosti SMS Dalibor Novotný, stavebné firmy veria, že sa zlepší a zjednoduší čerpanie eurofondov už v nasledujúcom období. „Zatiaľ je priskoro na hodnotenie,“ dodáva.
Okrem toho však stavebníci vidia prínos nového ministerstva aj v zefektívnení legislatívnej činnosti a v posilnení princípov transparentnosti, efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti a výsledkovej orientácie. Za prínos takisto považujú koordináciu regionálneho rozvoja a tvorbu strategickej vízie.
Na margo nového rezortu sa 19 % opýtaných stavebných firiem vyjadrilo, že vznik MIRRI pomôže aj pri zmierňovaní dosahov koronakrízy. Podľa zvyšných 39 % stavebníkov to pomôže len čiastočne a 42 % stavebných spoločností si myslí, že vznik nového ministerstva dosahy pandémie nezmierni.

Súvisiace články

Aktuálne správy