Fitch potvrdila ČR rating na úrovni AA- so stabilným výhľadom

Pridajte názor  Zdroj:

27. 7. 2020 - Agentúra Fitch potvrdila Českej republike úverový rating na úrovni AA- so stabilným výhľadom. Aj Standard & Poor's hodnotí úverovú bonitu Česka známkou AA- so stabilným výhľadom a Moody's známkou Aa3 so stabilným výhľadom.

Agentúra Fitch potvrdila Českej republike úverový rating na úrovni AA- so stabilným výhľadom.

Aj Standard & Poor's hodnotí úverovú bonitu Česka známkou AA- so stabilným výhľadom a Moody's známkou Aa3 so stabilným výhľadom.

Podľa Fitch rating AA- odráža silné vonkajšie a verejné financie a solídny bankový systém s nižším hrubým domácim produktom (HDP) na obyvateľa a mierne slabšími ukazovateľmi správy v porovnaní s inými krajinami s rovnakým ratingom.

Stabilný výhľad odráža očakávania spoločnosti Fitch, že silný politický rámec a politická reakcia pomôžu ekonomike absorbovať šok z negatívneho vplyvu ochorenia COVID-19 na domáci a zahraničný dopyt.

Predpovedá tiež ČR stabilizáciu pomeru verejného dlhu v roku 2022 na úrovni výrazne pod priemerom pri známke AA vďaka zotavovaniu hospodárstva.

Po medziročnom priemernom reálnom ekonomickom raste na úrovni 3,7 % v rokoch 2015 - 2019 na úrovni Fitch teraz očakáva, že česká ekonomika, ktoré je závislá od vonkajšieho dopytu, v roku 2020 v dôsledku koronavírusu klesne o 7 %. V roku 2021 očakáva Fitch zvýšenie jej výkonu o 4,3 % a v roku 2022 o 3,9 %.