Oslabenie mien v strednej a východnej Európe ovplyvňuje realitný trh

Pridajte názor  Zdroj:

26. 3. 2020 - Oslabenie väčšiny mien strednej a východnej Európy vo februári a marci stavia prenajímateľov aj nájomcov do zložitej situácie. Tvrdí to poradenská spoločnosť Colliers International.

Ako ďalej uviedli, v krajinách, ktoré neprijali euro alebo naň nie sú nijako naviazané, oslabila hodnota ich meny v období od februára do marca približne o 10 %. Výnimkou je len rumunský lei, ten vďaka zásahu centrálnej banky oslabil iba o jedno percento.

„Vzhľadom na to, že väčšina prenájmov v strednej a východnej Európe je denominovaná v eurách, môže táto skutočnosť predstavovať ďalší tlak na nájomcov, predovšetkým na tých, ktorých príjmy sú tvorené prevažne v miestnych menách,“ uviedla spoločnosť.

Ako vysvetlila, na jednej strane sú prenajímatelia, ktorí chcú vyberať nájomné, aby chránili svoje investície, a na strane druhej zase nájomníci, ktorí sa budú chcieť zamerať na zabezpečenie budúcnosti svojich podnikov a zamestnancov. „Dúfame, že krajiny celého regiónu pripravujú prázdniny na splácanie pôžičiek alebo iné finančné opatrenia vrátane balíkov štátnej pomoci,“ uviedol riaditeľ a vedúci kapitálových trhov strednej a východnej Európy poradenskej spoločnosti Luke Dawson.

Ako ďalej upozornil, na trhu je badať prvé prípady prenajímateľov, ktorí zvažujú krátkodobé prázdniny na platenie prenájmu alebo ponúkajú zmluvné obdobia bez platby nájomného. „Na oplátku očakávajú, že nájomníci zvýšia dĺžku nájomného o takéto, prípadne dlhšie obdobie,“ dodal.
Riaditeľ spoločnosti Richard Urvay podotkol, že čo sa týka Slovenska, celý hospodársky sektor čaká na ekonomické opatrenia vlády, ktoré by zmiernili dosahy súčasnej krízy. „Každá pozitívna správa teraz pomôže upokojiť náladu a sentiment v ekonomike. Nanešťastie sa zároveň nachádzame v čase zmeny vládnej garnitúry. Avšak zdá sa, že nová vláda bude schopná dostatočne rýchlo reagovať na všetky výzvy, ktoré prináša momentálny stav,“ dodal.

Colliers International Group je globálna spoločnosť ponúkajúca poradenské služby v oblasti komerčných nehnuteľností a investičného manažmentu. Pôsobí v 68 krajinách sveta.