VšZP chce kúpiť imunosupresívne činidlá

Diskusia 1  Zdroj:

1. 12. 2019 - Predpokladaná hodnota zákazky je vyše 8 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) chce kúpiť imunosupresívne činidlá. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná hodnota zákazky vyše 8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Predmetom zákazky je dodanie lieku ATC skupiny L04AA36 a jeho distribúcia na miesta určenia. "Predmet zákazky sa nedelí na časti nakoľko ide o obstaranie jedného lieku," uvádza sa v súťažných podkladoch.

Zákazka má trvať 24 mesiacov. Štátna poisťovňa požaduje zábezpeku ponuky vo výške 30-tisíc eur. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 16. decembra tohto roka.