NDS vynaloží na opravu vozovky diaľnice D1 v okolí Prešova vyše tri milióny eur

Ide o práce na štyri roky na úsekoch diaľnice v pôsobnosti stredísk správy a údržby diaľnic Beharovce a Prešov. Vykonávať ich bude spoločnosť Eurovia SK, ktorá uspela v tendri spomedzi ponúk štyroch uchádzačov.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) plánuje vynaložiť na opravy vozovky diaľnice D1 v okolí Prešova 3,33 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ide o práce na štyri roky na úsekoch diaľnice v pôsobnosti stredísk správy a údržby diaľnic Beharovce a Prešov. Vykonávať ich bude spoločnosť Eurovia SK, a. s., Košice, ktorá uspela v tendri spomedzi ponúk štyroch uchádzačov. Informovala o tom NDS vo Vestníku verejného obstarávania. Výzvu na predkladanie ponúk vyhlásila v apríli tohto roka, predpokladaná hodnota prác bola 3,7 milióna eur bez DPH.

Cieľom veľkoplošných a lokálnych opráv vozovky D1 je podľa diaľničiarov zlepšenie prevádzkovej spôsobilosti krytu a predĺženie životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky. Pôjde o výmenu degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola cena, pričom Eurovia SK predložila najnižšiu cenu v rámci hodnotených ponúk.

Ďalšie tri ponuky predložili združenie spoločností Metrostav Asfalt, a. s., Zvolen, Santech, s. r. o., Bratislava a SQZ, s. r. o., – organizačná zložka Bratislava, ako aj spoločnosti Doprastav, a. s. a Strabag, s. r. o. NDS vylúčila ponuku Strabagu z dôvodu, že nedoručil vysvetlenie ponuky v určenej lehote.

Súvisiace články

Aktuálne správy