Vranov sa v súvislosti s potvrdením platnosti zmluvy s Plasma Energy odvolal

Diskusia 1  Zdroj:

25. 4. 2019 - Mesto Vranov nad Topľou podalo odvolanie voči rozhodnutiu súdu, ktorý vlani potvrdil platnosť nájomnej zmluvy medzi ním a spoločnosťou Plasma Energy, s.

Mesto Vranov nad Topľou podalo odvolanie voči rozhodnutiu súdu, ktorý vlani potvrdil platnosť nájomnej zmluvy medzi ním a spoločnosťou Plasma Energy, s. r. o. Tá ešte v roku 2014 prejavila záujem investovať v tamojšom priemyselnom parku Ferovo.

Plány spoločnosti v roku 2015 zamietli mestskí poslanci pre obavy z negatívnych vplyvov na životné prostredie. Firma sa v tejto súvislosti obrátila v roku 2017 na Okresný súd vo Vranove nad Topľou, ktorý určil, že nájomný vzťah založený medzi týmito dvomi spomínanými subjektmi nájomnou zmluvou z novembra 2014 trvá. „Zároveň bol rozhodnutím okresného súdu žalobcovi v predmetnom spore priznaný nárok na náhradu trov konania v celom rozsahu, ktoré je povinný zaplatiť žalovaný a o výške ktorých bude rozhodnuté samostatným uznesením po právoplatnosti predmetného rozsudku. Napokon súd žalobu v časti týkajúcej sa náhrady škody vylúčil na samostatné konanie,“ vysvetlila pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Prešove a okresných súdov v jeho pôsobnosti Ivana Petrufová. Po odvolaní sa zo strany mesta ešte z februára tohto roka bude podľa jej ďalších slov vec predložená Krajskému súdu v Prešove na odvolacie konanie.

Primátor mesta Ján Ragan ešte pri vítaní prvého reálneho investora v priemyselnom parku Ferovo v polovici tohto mesiaca uviedol, že so spoločnosťou Plasma Energy rokujú. „Predbežné rokovania ukázali, že ak umožníme tejto firme stavať, nebude si uplatňovať žiadne plnenia, žiadne sankcie a žiadne finančné prostriedky. Ak nie, ak budeme pokračovať v tomto spore, je možné, že nás čaká aj spor o finančné plnenia kvôli tomu, že neumožníme tejto firme realizovať jej zámer,“ vysvetlil s tým, že v takom prípade to budú určite veľké finančné prostriedky. Na otázku TASR, prečo sa mesto aj napriek tomu rozhodlo podať odvolanie, odpovedala hovorkyňa radnice Eva Fedorňáková. „Mesto Vranov nad Topľou rokuje so spoločnosťou Plasma Energy, s. r. o., o urovnaní sporu a zároveň využilo opravný prostriedok, ktorý mu umožňuje zákon.“

Zástupca firmy Milan Hnáta sa vzhľadom na to, že vec ešte nie je ukončená, nechcel k situácii nateraz vyjadrovať. V roku 2017, keď sa konanie začalo, však pre TASR uviedol, že v prípade potvrdenia platnosti zmluvy zo strany súdu, bude ich spoločnosť pokračovať vo svojej investícii. Zároveň vtedy uviedol, že firme vznikli v tejto súvislosti škody. „Do akej výšky sa však napokon vyšplhajú, je len v rukách mestského zastupiteľstva a vedenia mesta,“ vyjadril sa.

Mesto sa naposledy témou plazmového spracovania odpadov zaoberalo v roku 2017, a to z dôvodu, že Ministerstvo životného prostredia SR vtedy vo svojom záverečnom stanovisku konštatovalo, že daná výroba nemá negatívny vplyv na životné prostredie vo Vranove nad Topľou. S realizáciou navrhovanej činnosti, ktorou je technologický celok na plazmové spracovanie odpadov, prevažne z elektrických a elektronických zariadení, súhlasilo za predpokladu splnenia určitých podmienok a uskutočnenia niektorých opatrení.

Spoločnosť Plasma Energy hovorila v súvislosti so svojou činnosťou o vytvorení približne 35 pracovných miest vo vranovskom priemyselnom parku. Ten bol od svojho vytvorenia v roku 2008 až donedávna prázdny.