Saldo zahraničného obchodu SR bolo vo februári 2019 aktívne

Diskusia 1  Zdroj:

9. 4. 2019 - Vo februári 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,717 miliardy eur pri medziročnom raste o 7,9 %.

Vo februári 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,717 miliardy eur pri medziročnom raste o 7,9 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 7 % na 6,433 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne na úrovni 283,6 milióna eur, teda bolo o 69,5 milióna eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe.

Za január a február 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 10,5 % na 13,465 miliardy eur a celkový dovoz o 7,9 % na 12,872 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 593,1 milióna eur, teda bolo o 344,1 milióna eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári a februári 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 5,9 % a z celkového vývozu tvoril podiel 83,7 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 68,6 % a medziročne vzrástol o 16,3 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári a februári 2018 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 42,2 % a z celkového vývozu tvoril podiel 16,3 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 31,4 % a medziročne poklesol o 6,9 %.

Najviac obchodovaná trieda v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 61,5 % na celkovom vývoze a 49,9 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov dosiahol vo februári 2019 celkový vývoz tovaru hodnotu 6,956 miliardy eur pri medziročnom raste o 8,2 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 7,5 % na 6,744 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 212,1 milióna eur, teda bolo o 53,2 milióna eur vyššie ako vo februári 2018.