Spotrebiteľské ceny v auguste medziročne stúpli o 2,8 %

Pridajte názor  Zdroj:

14. 9. 2018 - V auguste 2018 v porovnaní s augustom 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,8 %. Vzrástli ceny v odboroch doprava o 8,2 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 3,6 %, reštaurácie a hotely o 3,5 %, bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 2,2 %, zdravotníctvo, rozličné tovary a služby zhodne o 2,1 %, alkoholické nápoje a tabak o 2 %, rekreácia a kultúra o 1,9 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,3 %, odevy a obuv, vzdelávanie zhodne o 0,9 %, pošty a spoje o 0,6 %.

V auguste 2018 v porovnaní s augustom 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,8 %. Vzrástli ceny v odboroch doprava o 8,2 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 3,6 %, reštaurácie a hotely o 3,5 %, bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 2,2 %, zdravotníctvo, rozličné tovary a služby zhodne o 2,1 %, alkoholické nápoje a tabak o 2 %, rekreácia a kultúra o 1,9 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,3 %, odevy a obuv, vzdelávanie zhodne o 0,9 %, pošty a spoje o 0,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Spotrebiteľské ceny v auguste v porovnaní s júlom v úhrne vzrástli o 0,2 %. Zvýšili sa ceny v odboroch pošty a spoje o 2,7 %, doprava o 2 %, rozličné tovary a služby o 0,4 %, alkoholické nápoje a tabak, reštaurácie a hotely zhodne o 0,2 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti zhodne o 0,1 %. Klesli ceny odevov a obuvi o 1,1 %, potravín a nealkoholických nápojov o 0,4 %, rekreácie a kultúry o 0,2 %. Na júlovej úrovni zostali ceny v odboroch zdravotníctvo, vzdelávanie.

V priemere za osem mesiacov 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,6 %.

Index spotrebiteľských cien sa v auguste oproti júlu zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 0,3 %, v domácnostiach dôchodcov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,2 %. Index spotrebiteľských cien sa v auguste 2018 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,9 %, za domácnosti dôchodcov o 2,8 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2,7 %.

V priemere za osem mesiacov 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,6 %, za domácnosti dôchodcov o 2,7 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2,5 %.