Fíni stopli testy garantovaného príjmu: Boli očakávania príliš vysoké?

Diskusia 6  
Fíni stopli testy garantovaného príjmu: Boli očakávania príliš vysoké?
Zdroj: QZ
Foto: getty images


8. 6. 2018 - Fínsko v roku 2015 oznámilo, že bude testovať dopady základného garantovaného príjmu. Ale minulý mesiac vláda zamietla žiadosti o ďalšie financovanie na rozšírenie pilotného projektu a chce počkať do roku 2020, aby vyhodnotili zozbierané údaje. Testovanie garantovaného príjmu je prerušené do konca tohto roka.

Najskôr to vyzeralo celkom vážne. Na základe fínskeho záujmu o koncept základného garantovaného príjmu spustili podobné testy v Kanade, Kalifornii, Španielsku a juhozápadnej Keni. Pripomeňme, že koncept univerzálneho základného príjmu hovorí o rozdávaní určitého množstva peňazí každému občanovi bez ohľadu na jeho potreby. Široké diskusie na túto tému hovoria napríklad o utopickom riešení problému robotizácie, kedy stroje vytláčajú ľudí z pracovného trhu. Napriek tomu médiá vo veľkej miere spájajú rozhodnutie fínskej vlády so sklamaním. Antti Jauhiainen a Joona-Hermanni Mäkinen, spoluzakladatelia think-tanku Parecon Finland pre New York Times uviedli, že oba tábory v spektre zľava doprava, interpretovali koniec procesu ako neúspech pre základný garantovaný príjem.

Fíni stopli testy garantovaného príjmu: Boli očakávania príliš vysoké?

Tu sa natíska otázka, nie sú náhodou očakávania jednoducho príliš vysoké? Aké pilotné výsledky by boli potrebné na to, aby sa základný príjem ukázal vo svetle praktickosti v širšom rozsahu? Tu sú názory štyroch odborníkov na ukončenie fínskeho pilotného projektu a čo to znamená pre základný garantovaný príjem.

Zbytočný experiment
"Aljašský program Trvalý fond pre dividendy poskytuje tamojším obyvateľom skromný ​​základný príjem už viac ako 30 rokov s veľkým úspechom," píše Matt Bruenig z progresívneho think-tanku Demos. "Takže v niektorých ohľadoch považujem celý pilotný projekt za nepotrebný, Štát v USA už dokázal, že môže fungovať naozaj dobre." Bruenig hovorí, že pôvodný fínsky pilot v skutočnosti nebol univerzálnym základným príjmom, pretože nezahŕňal nezamestnaných na začiatku programu. "To, čo urobili, bolo, že oslovili zamestnaných, ktorí dostávali dávky, a povedal im, že budú aj naďalej dostávať tieto dávky, aj keby zo zamestnania odišli. Môže to poskytnúť niekoľko zaujímavých informácií o tom, ako strach zo straty podpory v nezamestnanosti bráni ľuďom nájsť si zamestnanie, ale nie o tom, čo by mohla spôsobiť úplná implementácia základného garantovaného príjmu." Bruenig je presvedčený, že každá krajina by mohla ponúkať garantovaný príjem a je to len otázka politickej vôle. "Pilot by mohol poskytnúť nejaké dôkazy, ktoré by mohli presvedčiť tvorcov politík, ale politika je viac o politike ako o dôkazoch," dodáva.


Pôvodná vízia bola vzrušujúca
Fínsky experiment považuje Matthew Zwolinski zo sociálnovedeckej perspektívy za neuveriteľne vzrušujúci. "Plán bol zaoberať sa rôznymi variáciami základných príjmov, niektoré veľmi veľkorysé, niektoré menej, testované na regionálnej i národnej úrovni. Ak by prebehli, poskytli by dôležité informácie o tom, ako všetky skutočné premenné a detaily fungujú v reálnom svete," myslí si docent filozofie na univerzite v San Diegu. "Ale fínska konzervatívna vláda nemala záujem o základný príjem ako radikálnu sociálnu reformu. Chce len znížiť nezamestnanosť a myslela si, že základný príjem môže pomôcť. A tak experiment, ktorý bol skutočne realizovaný, bol oveľa menej ambiciózny a oveľa menej zaujímavý zo sociálno-vedeckej perspektívy ako pôvodný návrh. Pre mnohých z nás, ktorí podrobnejšie sledujú úsilie o zavedenie garantovaného príjmu, bol pokus Fínska mŕtvy už pred tým, než vôbec začal." Zwolinksi hovorí, že nezáleží na tom, aký je nápad na papieri, ale že musí byť dostatočne silný, aby prežil politický proces. Radikálne a rozsiahle návrhy na reformu majú malú šancu na realizáciu spôsobom, akým to ich autori zamýšľali. Spôsob, ako dosiahnuť pokrok smerom k základnému príjmu musí byť podľa docenta filozfie postupný. Konsolidáciou existujúcich programov. Postupné reformy nielenže majú väčšiu šancu na to, aby boli realizované zamýšľaným spôsobom, ale aj možnosť  sledovať a učiť sa z prvých krokov, aby sa pôvodná vízia dala prispôsobiť tak, aby vyhovovala obmedzeniam reality.

Fíni stopli testy garantovaného príjmu: Boli očakávania príliš vysoké?


Slabá výpovedná hodnota
"Základný garantovaný príjem sa nedá úplne otestovať," tvrdí Karl Wilderquist, docent z Georgetown University School of Foreign Affairs v Katare a spolupredseda siete Basic Income Earth. "Mnohé z jeho účinkov vystupujú na národnej úrovni a počas niekoľkých rokov. Tieto efekty nebudú odhalené v žiadnom experimente, dokonca ani s tisíckami alebo desiatkami tisíc účastníkov." Súhlasí s tým, že pilotné štúdie sa nedajú premietnuť do politiky len na základe výsledkov. "Kedy sa tak stane, závisí opäť na politickej vôli, a to je veľmi ťažké predvídať." Podľa Wilderquista sú testy v Ontáriu a Oaklande väčšie ako fínsky experiment a zaoberajú sa väčším počtom otázok. "Čo v skutočnosti môže základný príjem spôsobiť závisí od toho, akú verziu by ste zaviedli. Väčšina ľudí chce vidieť takú, ktorá je naozaj univerzálna, dostatočne veľká na to, aby mohla prežiť, a to v kontexte systému sociálneho zabezpečenia poskytujúceho dobrú zdravotnú starostlivosť, infraštruktúru a ďalšie veci, ktoré základný garantovaný príjem nemôže poskytnúť.“ Len takáto verzia by bola podľa neho skutočne transformačná, pretože menšie verzie budú produkovať skromnejšie výsledky.


Žiadne testy, zaviesť a hotovo
Ak by sme diskutovali o iných politikách, pravdepodobne bude prevládať nadšenie, ak by sme sa mohli domnievať, že by si nimi ľudia s nízkym až stredným príjmom dokázali prilepšiť. Jason Murphy, odborný asistent filozofie na Elms College v Massachusetts, ktorý spravuje stránku US Basic Guarantee Network na sociálnej sieti je presvedčený, že by nič nedokázalo zvýšiť príjem pre chudobných a strednú triedu natoľko, ako progresívne financovaný základný príjem. Podľa neho je to skôr etická otázka. "Je mi divné, že zrušenie chudoby je niečo, čo musíme dokazovať, že bude dobré.“ Murphy poznamenáva, že krátkodobé testy, ako ten vo Fínsku a Kalifornii, nemajú nič spoločné so základným príjmom. "Tieto skúšky sú len dočasné. Základnou zárukou garantovaného príjmu je niečo, čomu môžeme dôverovať, že tu bude po celý život. Ľudia s nízkym príjmom majú veľa dôvodov domnievať sa, že tento program sa do života nikdy neuvedie," hovorí Murphy. Jediným reálnym testom základného príjmu podľa neho je uviesť ho do praxe. Inými slovami, nedokáženme zistiť, aký dopad by mal základný garantovaný príjem, kým ho na trvalo nenasadíme.