Miera harmonizovanej inflácie v apríli 2018 dosiahla hodnotu 3 %

Pridajte názor  Zdroj:

16. 5. 2018 - V apríli 2018 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 3 %.

V apríli 2018 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Priemerná ročná miera inflácie vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov dosiahla v apríli 2018 hodnotu 1,9 %.

Medzimesačný harmonizovaný index spotrebiteľských cien 100,6 % bol ovplyvnený najmä zvýšením a znížením cien v odbore doprava (kladný príspevok 0,30 percentuálneho bodu), odevy a obuv (kladný príspevok 0,07 p. b.), potraviny a nealkoholické nápoje (kladný príspevok 0,06 p. b.), alkoholické nápoje a tabak (kladný príspevok 0,05 p. b.), rozličné tovary a služby (kladný príspevok 0,04 p. b.), nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti (kladný príspevok 0,04 p. b.), reštaurácie a hotely (kladný príspevok 0,03 p. b.), bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá (kladný príspevok 0,02 p. b.), zdravotníctvo (kladný príspevok 0,01 p. b.), rekreácia a kultúra (záporný príspevok 0,02 p. b.).