Slovak Investment Holding vstupuje do slovenskej hi-tech firmy GA Drilling

Slovak Investment Holding (SIH) sa stal jedným z investorov v slovenskej hi-tech firme GA Drilling, ktorá je priekopníkom vo vývoji inovatívnej technológie pre bezkontaktné vŕtanie a frézovanie na princípe elektrickej plazmy. Vo štvrtok (22.3.) bol tento obchodný krok spečatený v Berlíne podpisom investičnej zmluvy. Informovala o tom SIH.
„Chcem vyjadriť radosť z investície do kapitálu spoločnosti GA Drilling. Teší nás, že firme svojou účasťou pomáhame prilákať aj ďalších investorov,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Investment Holding Ivan Lesay.
„Investíciu do vysoko inovatívnej technologickej spoločnosti, akou je GA Drilling, považujeme za príspevok spoločnosti Slovak Investment Holding do postupnej transformácie Slovenska na inovatívnu a udržateľnú ekonomiku zameranú na produkty a služby s vyššou pridanou hodnotou,“ dodal Lesay.
SIH je akciová spoločnosť v 100-% vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných a súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie (OZE), sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov (MSP). Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty tzv. návratnou formou, teda nie grantovým spôsobom.
GA Drilling, a. s., je slovenská hi-tech spoločnosť založená v roku 2008, ktorá vyvíja technológiu na princípe elektrickej plazmy. Technológia dokáže vŕtať hlbšie než bolo doteraz ekonomicky rentabilné a tým sprístupniť geotermálnu energiu pre viac ako 70 % najobývanejších častí sveta.

Súvisiace články

Aktuálne správy