Podielové fondy minulý týždeň so zápornými čistými predajmi

Pridajte názor  Zdroj:

13. 3. 2018 - Najvyššie záporné čisté predaje vykázali dlhopisové fondy, a to v sume 23,9 mil. eur.

Podielové fondy skončili minulý týždeň v mínuse. Ako ďalej informovala Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS), otvorené podielové fondy vykázali záporné čisté predaje v sume 24,5 mil. eur. Týždeň predtým to boli kladné čisté predaje v objeme 4,5 mil. eur. Celkové predaje podielov otvorených podielových fondov dosiahli minulý týždeň 32,9 mil. eur, kým spätný nákup podielov predstavoval podľa údajov asociácie 57,4 mil. eur.

Najvyššie záporné čisté predaje vykázali dlhopisové fondy, a to v sume 23,9 mil. eur. Druhý najvyšší záporný objem vykázali fondy alternatívnych investícií v objeme 11,4 mil. eur. V pluse boli tri kategórie fondov, pričom najvyššie kladné čisté predaje dosiahli zmiešané fondy pri sume 7,9 mil. eur.

Z jednotlivých správcovských spoločností najvyššie čisté predaje zaznamenali fondy spravované Prvou penzijnou na úrovni 2,5 mil. eur. Naopak, najviac zdrojov ubudlo z fondov ESPA (AM SLSP), a to 22,2 mil. eur.

Podrobné údaje o podielových fondoch v 10. týždni nájdete na:

http://dl.sita.sk/uploads/documents/OPF 2018-03-09.xls