Nezamestnanosť v rámci OECD klesla pod úroveň pred krízou z roku 2008

Pridajte názor  Zdroj:

12. 2. 2018 - Decembrová nezamestnanosť v rámci celej Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj sa medzimesačne znížila o 0,1 percentuálneho bodu na 5,5 %.

Priemerná miera nezamestnanosti v rámci krajín združených v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) sa v decembri medzimesačne znížila o 0,1 percentuálneho bodu (p.b.) na 5,5 percenta. Nezamestnanosť v rámci OECD sa tak dostala o 0,1 p.b. nižšie v porovnaní s aprílom 2008, čiže s obdobím pred finančnou krízou. OECD o tom informovala v pondelok v správe, ktorú zverejnila na svojej internetovej stránke.

V eurozóne nezamestnanosť v decembri stagnovala vo výške 8,7 percenta, ale klesla o 0,3 p.b. v Portugalsku na 7,8 percenta a zhodne o 0,2 p.b. v Írsku (na 6,2 %), v Slovinsku (na 6,2 %) a v Španielsku (na 16,4 %). V USA decembrová nezamestnanosť tiež stagnovala, a to na úrovni 4,1 percenta a stúpla o 0,1 p.b. na 2,8 percenta v Japonsku.

Medziročne sa miera nezamestnanosti v rámci celej OECD znížila o 0,7 p.b.. Najvýraznejšie, a to o viac ako o 2 p.b., klesla v Grécku, v Portugalsku a v Španielsku.