Starobní penzisti dostávali ku koncu vlaňajška vyše 428 eur

Diskusia 4  Zdroj:

14. 1. 2018 - V porovnaní s koncom roka 2016 priemerný starobný dôchodok stúpol o 10,85 eura.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci minulého roka predstavoval 428,31 eura. V porovnaní s koncom roka 2016 ide o nárast o 10,85 eura. Tento druh dôchodku pritom v minulom mesiaci poberalo vyše 1,06 mil. osôb. Predčasný starobný dôchodok, ktorý dostávalo 16,5 tisíca penzistov, dosahoval v priemere 405,26 eura. Medziročne išlo o nárast o 16,46 eura. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol na konci minulého mesiaca na úrovni 200,05 eura, čo je v medziročnom porovnaní zvýšenie o 3,01 eura. Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vyplácala Sociálna poisťovňa v priemernej výške 359,88 eura. Oproti koncu roka 2016 je to nárast o 6,70 eura. Sociálna poisťovňa pritom ku koncu minulého mesiaca evidovala 235,7 tisíca poberateľov invalidných dôchodkov.

Vdovské dôchodky dosahovali ku koncu minulého mesiaca v priemere 250,06 eura, čo je medziročný nárast o 4,75 eura. Tieto dôchodky pritom dostávalo 294,9 tisíca ovdovených žien. Priemerná výška vdoveckých dôchodkov, ktoré poisťovňa vyplácala 47,1 tisíca vdovcom, bola na úrovni 195,40 eura. Oproti koncu roka 2016 je to nárast o 5,25 eura. Sirotské dôchodky dostávalo na konci vlaňajška 20,5 tisíca osôb, a to v priemernej výške 131,07 eura. Priemerná sirotská penzia tak bola medziročne vyššia o 1,35 eura.