Nezamestnanosť v Grécku v októbri mierne klesla na 20,7 %

Pridajte názor  Zdroj:

11. 1. 2018 - Miera nezamestnanosti v Grécku v októbri 2017 veľmi mierne klesla na 20,7 % z revidovaných 20,8 % v septembri.

Miera nezamestnanosti v Grécku v októbri 2017 veľmi mierne klesla na 20,7 % z revidovaných 20,8 % v septembri. Vyplýva to z údajov gréckeho štatistického úradu ELSTAT.

Štatistický úrad zároveň upravil septembrové údaje smerom nahor z pôvodných 20,5 %.

V rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka 2016 malo Grécko 23,3-% nezamestnanosť.

Počet nezamestnaných v zadlženej krajine sa vlani v októbri po úprave o sezónne vplyvy znížil oproti septembru o 4528 a medziročne klesol o 123.054 na 990.288 osôb.

Miera nezamestnanosti mladých ľudí vo vekovej skupine 15 až 24 rokov v októbri 2017 klesla na 40,08 % zo 44,4 % rok predtým.

Nezamestnanosť v Grécku, ktorá kulminovala v septembri 2013 na úrovni 27,9 %, v ostatných mesiacoch klesá, ale stále zostáva najvyššia v eurozóne.

Grécko očakáva, že v tomto roku sa miera nezamestnanosti zníži na 18,4 %. Vychádza pritom z prognóz, o ktoré sa opiera návrh rozpočtu na rok 2018.

Na ilustráciu, nezamestnanosť v 19 krajinách eurozóny dosiahla v októbri 8,8 %, čo bola jej najnižšia úroveň od januára 2009.