Finančný darček pri vstupe do dospelosti: Kedy začať a kam sporiť?

, FinančnáHitparáda Foto: thinsktock

Deťom sa rodičia snažia dať to najlepšie. Chcú pre nich zabezpečiť lepšiu budúcnosť, čo je najčastejší dôvod, prečo im začínajú sporiť. Stým je ale spojených hneď niekoľko otázok.

Čo by ste odporučili čerstvým rodičom, ktorí chcú svojmu dieťaťu investovať určitú sumu na 18 rokov, aby ho potešili finančným darčekom pri vstupe do dospelosti?

a, kúpiť zlato
b, vložiť do banky
c, uzavrieť životné poistenie
d, investovať do podielových fondov
e, založiť stavebné sporenie
f, kúpiť klavír, futbalovú loptu alebo farby so štetcami

Záleží na tom, ako majú úspory pomôcť dieťaťu. Môže ísť o peňažnú injekciu na rozbeh do života, o financovanie štúdia, resp. života na vysokej škole, o podporu pri riešení otázky bývania alebo o vytvorenie železnej rezervy. Medzi najčastejšie spôsoby uloženia peňazí donedávna patrili vkladné knižky, zlaté šperky či životné poistenie.

Vkladné knižky (sporenie v banke)
Pri súčasných úrokových sadzbách sa bankové produkty dostávajú na okraj záujmu dlhodobých sporiteľov. Nízke úroky a dlhá viazanosť (s možnosťou vybrať peniaze iba so stratou úrokov) neznejú lákavo. Pritom peniaze sú relatívne v bezpečí, do 100 000 eur je 100 % náhrada vkladu a vďaka deflácii je reálny výnos vyšší ako úročenie (aj vďaka nižšej zaplatenej zrážkovej dani). Pre zaujímavosť, za uplynulých 18 rokov by sa peniaze v banke zhodnotili v priemere o 113 %.

Životné poistenie
Je to produkt, ktorý už vo svojej podstate nie je sporením. Spolu s rôznymi typmi pripoistenia je to však dobrý spôsob, ako zabezpečiť finančné prostriedky na konkrétne udalosti v živote. Dôležité je však správne nastaviť poistnej sumy. Pri tomto produkte je skutočne namieste poznať jeho fungovanie a nečakať, že po rokoch bude na účte násobok vložených peňazí.

Zlato
Zlato je síce hmatateľné a teda „reálnejšia“ investícia než predošlé, no nie je zlato ako zlato. Pri zlatých šperkoch je súčasťou ceny okrem práce zlatníka aj DPH, čo zlato (vnímané ako dlhodobá investícia) zbytočne predražuje. Vhodnejšou formou je preto investičné zlato (mince či tehličky). Zlata sa nedá mať veľa už pre jeho cenu ale i potrebu skladovania. To má byť predovšetkým bezpečné. Výnosnosť je však zaujímavá. Za ostatných 18 rokov sa 18 ročný výnos (teda rozdiel cien zlata pri narodení dieťaťa a jeho 18. rokom) pohyboval medzi stratou 57 % a ziskom 388 %. Investovanie do zlata však nie je až také jednoduché. Čím menší kúsok, tým je vyššia jednotková cena. Kúpa a predaj sú spojené s poplatkami (resp. výrazným rozdielom nákupnej a predajnej ceny), prípadne poškodené mince či tehly sa dajú predať iba ako zlomkové zlato.

Podielové fondy
Dobrou voľbou na budovanie finančnej podpory sú podielové fondy. Viacerí správcovia ponúkajú fondy životného cyklu, teda prispôsobujú zloženie majetku času zostávajúcemu do konca sporenia. Sprvu rizikové, ku koncu konzervatívne nastavenie. Zhodnotenie podielových fondov v prvom rade závisí od zvolenej stratégie. 18 ročné zhodnotenie známeho indexu S&P 500 sa za ostatných 18 rokov pohybovalo od 84 % do 856 %. Pritom konzervatívne 2 % zhodnotenie počas 18 rokov spraví výnos 43 %. Pri fondoch treba vo všeobecnosti počítať so vstupnými poplatkami, ktoré však niektorí správcovia uplatňujú až pri predčasnom výbere peňazí z fondu.

Stavebné sporenie
Pre pomoc pri riešení otázky bývania je dobré spomenúť aj stavebné sporenie. Jednak ponúka garantované zhodnotenie ako bežná banka, na druhej strane po pridelení cieľovej sumy vzniká právo čerpať stavebný úver. Kým hypotéku môže banka odmietnuť, na stavebný úver má sporiteľ právo. 18 rokov sú tri cykly stavebného sporenia (3×6 rokov), pričom nie je povinnosť po každom cykle uzatvárať novú zmluvu. Stačí sporiť ďalej, prípadne zvýšiť cieľovú sumu. Výhodou je možnosť sporiť na viacero zmlúv (podľa počtu osôb v rodine). Samozrejme, so sporením sú spojené aj poplatky, preto sporiť veľmi nízke sumy sa neoplatí.

Alternatívne investovanie
Peniaze boli, sú a aj budú. Lenže v každom období má aktuálne platidlo inú hodnotu. Za rovnakú námahu teda človek ako protihodnotu dostane iné množstvo peňazí. Čo je ako-tak v čase stabilné, sú rozdiely medzi príjmami. Odborníci bývajú vo všeobecnosti lepšie platení ako ľudia veci neznalí. Preto je možno lepšou voľbou než „sporiť pre deti“ uprednostniť sporenie „do detí“. Veď cieľom sporenia nie je mať veľa peňazí, ale mať v budúcnosti dostatočný objem peňazí na pokrytie výdavkov.

Kedy začať?
V podstate je to jedno. Dôležité je vôbec začať. Taktiež až tak veľmi nezáleží na tom, či pôjde o pravidelné sporenie alebo jednorazovú záležitosť pri nejakej životnej udalosti. Aj keď platí, že pravidelné sporenie menej „bolí“. Taktiež si treba uvedomiť, že čím dlhšie sa sporí, tým viac sa nasporí. Možno dôležitejšie ako obdobie začiatku je uvedomenie si dôvodu. Od neho totiž závisí odpoveď na otázku, kam sporiť.

Autorom je Pavel Škriniar, analytik portálu www.FinančnáHitparáda.sk

Súvisiace články

Aktuálne správy