Veľký brat vie, kedy máš zajačie úmysly

Diskusia 6  
Veľký brat vie, kedy máš zajačie úmysly
Zdroj: WSJ
Foto: thinkstock


4. 1. 2016 - Niektoré firmy už pochopili, že k úsporám ich povedie aj pátranie po tom, ktorý zo zamestnancov sa už dlhší čas zaoberá myšlienkou zbaliť si kufre a vypadnúť. Vysoká miera fluktuácie nie je vôbec lacná záležitosť.

Neziskovka Center for American Progress vyčíslila, že zaškolenie nového zamestnanca vyjde zamestnávateľa v priemere na 21 % jeho ročného platu. Nečudo, že sa firmy snažia zabrániť tomu, aby k výmenám na rôznych pozíciách dochádzalo príliš často. Niektoré veľké firmy preto začali spolupracovať s organizáciami, ktoré na základe analýzy širokej škály rôznych údajov zisťujú, ktorí zamestnanci sú najpravdepodobnejšími adeptmi na dobrovoľný odchod. Sú to predovšetkým informácie o tom, či sa zamestnanci cítia byť súčasťou pracovného tímu a celej spoločnosti, aké sú výsledky ich práce, alebo ako sú spokojní s pracovnými podmienkami a prostredím, v ktorom sa pohybujú.

Analytická firma Culture Amp napríklad uvádza, že nie je rozhodujúce to, ako zamestnanec vychádza so svojím priamym nadriadeným či aký berie plat, ale najmä to, ako sa cíti medzi svojimi kolegami. V Credit Suisse sa vraj zamestnanci o svojom zotrvaní alebo odchode rozhodujú okrem iného aj na základe veľkosti tímu, v ktorom pracujú, a tiež podľa obsadenia pozície manažéra, ktorý tím riadi. Analytická firma VoloMetrix okrem iného zistila, že sú k odchodu všeobecne náchylnejší tí zamestnanci, ktorí v práci svoju aktivitu obmedzujú iba na zadané úlohy a povinné porady a schôdze.

Analytické spoločnosti však upozorňujú, že výsledkom ich práce nikdy nie je menný zoznam ľudí, ktorí sa rozhodujú o zmene zamestnania. Tak jednoduché to nie je. To, čo dokážu, je vytvoriť isté skupiny modelových zamestnancov, ktorí sú k takýmto úvahám najnáchylnejšie. Rozhodnúť, ktorí konkrétne  zamestnanci takýmto modelovým pracovníkom zodpovedajú, už musia firmy samy. "Našou zásadou je, že so zamestnancami nikdy nehovoríme len preto, že niečo naznačujú algoritmy," tvrdí John Caller, šéf oddelenia ľudských zdrojov vo firme AOL, pre ktorú analýzu dát zaisťuje spoločnosť Visier. Caller však dodáva, že spolupráca AOL s Visier začala len nedávno, a tak sa zatiaľ nedá presne vyčísliť, koľko vďaka tomu firma ušetrí.

Veľký brat vie, kedy máš zajačie úmysly

Credit Suisse svojim zamestnancom už zhruba rok a pol umožňuje požiadať o zmenu pracovnej pozície v rámci organizácie. Vďaka tomu ročne ušetrí jednotky až desiatky miliónov dolárov. "Asi 300 ľudí bolo vďaka tomuto programu povýšených," hovorí William Wolf, ktorý je v Credit Suisse šéfom oddelenia pre hľadanie a rozvoj talentovaných zamestnancov. "Keby sme pritom želania týchto a ďalších zamestnancov ignorovali, pravdepodobne by odišli do iných bánk a my by sme za nich museli hľadať náhradu." Podľa Wolfa banke zníženie podielu odchádzajúcich zamestnancov o jedno percento dokáže ročne ušetriť 75 až 100 miliónov dolárov.

Výrobca polovodičových súčiastok Micron Technology sa zameriava najmä na začínajúcich zamestnancov. Každý rok totiž z firmy počas prvých 12 mesiacov odíde asi pätina nováčikov, čo Micron podobne ako iné podniky, stojí nemalé peniaze. Zaujímavé zistenie, ku ktorému firma dospela je, že o odchode viac rozmýšľajú najmä tí zamestnanci, ktorí majú pocit, že im v rámci výberového konania nebolo celkom presne vysvetlené, čo všetko sa bude v rámci ich práce od nich vyžadovať. Okrem toho si tiež firma všimla, že výpoveď častejšie dávajú ľudia, ktorí sa kvôli práci presťahovali. "Naším cieľom je primárne zistiť, čo môžeme urobiť pre to, aby od nás zamestnanci neodchádzali," hovorí Timothy Long, šéf analýzy zamestnaneckých dát v Micron Technology.

Spoločnosti ale nerieši len to, kto od nich odíde. Maloobchodný predajca Wal-Mart sa okrem iného snaží odhadnúť, ktorý z jeho zamestnancov sa v blízkej dobe dopracuje k povýšeniu, aby mal na jeho miesto vopred zabezpečenú náhradu. Ročne firma povýši 160 až 170 tisíc zamestnancov. "Ak tri mesiace vopred tušíme, že niekto postúpi vyššie, začneme už v tom čase prijímať nových záujemcov o prácu do školiacich programov, takže máme dostatok času ich na všetko pripraviť," vysvetľuje Elpida Ormanidouová, viceprezidentka oddelenia zamestnanecké analytikmi Wal-Martu.