Prečo môže iba kapitalizmus zachrániť našu planétu

Diskusia 57  
Prečo môže iba kapitalizmus zachrániť našu planétu
Zdroj: ensia.com
Foto: thinkstock


3. 1. 2016 - V minulom storočí sa toho skutočne zmenilo veľa. Industrializácia, zdravotný a sociálny pokrok má za následok bezprecedentný rast svetovej populácie a ekonomiky. Ale tento rast kladie obrovskú záťaž na zdroje našej planéty. Táto záťaž nám spôsobuje vecné problémy nemalých rozmerov.

Nedostatok pitnej vody, znečistenie a zmena klímy, spoľahlivý prístup k potravinám, cenovo dostupné energie. To je len zopár problémov, ktoré treba vyriešiť. A k tomu sú potrebné peniaze. A keď potrebujeme peniaze, musíme nejakým spôsobom prebudiť kapitalizmus.

Samozrejme práve kapitalizmus hrá hlavnú úlohu v stresujúcej situácii ohľadom zdrojov našej planéty. Historicky je to kombinácia nekontrolovaného priemyslu, ochoty vyčleniť náklady a neúprosný smäd po raste, ktorá vyplienila a znečistila krajinu. Faktom je, že veľkosť globálnej populácie a ekonomiky už nemôžu pokračovať vo svojej súčasnej trajektórii bez vyčerpania svetových zásob. Napriek tomu, rýchlo sa rozvíjajúca globálna stredná trieda, stále viac urbanizovaná a hladná po ďalšej „strave“, len urýchľuje nastávajúce utrpenie. Istou nádejou je správa, že firmy s ich sebeckým dôrazom na hospodárske výsledky a vlády, motivované rôznymi záujmami, si už začínajú uvedomovať tieto problémy.

Možno to nakoniec skončí tak, že vďaka praktickým a cenovo dostupným riešeniam zostanú len tie najviac ziskové firmy. Tie by sme mohli označiť za "trvalo udržateľné" firmy. Sú to z dlhodobého hľadiska firmy zamerané na problémy, ktoré sa nedarí vyriešiť. Ide o šikovný biznis. Obnoviteľné zdroje sa stali silný ekonomický motor pre podniky všetkých veľkostí, vo všetkých priemyselných odvetviach. Spoločnosti, ktoré budú ponúkať efektívne riešenia, poskytnú nízke riziko pri výnosoch pre svojich investorov a vlády urýchlia svoje výdavky do takýchto riešení, z vlastného hospodárskeho  záujmu. A preto, že tieto spoločnosti poskytnú spoločné riešenia globálnych problémov, aj investície porastú exponenciálne a budú mať zosilnený pozitívny vplyv na globálne otázky nedostatku zdrojov.

Prečo môže iba kapitalizmus zachrániť našu planétu

Pod obnoviteľnými zdrojmi sa netreba predstavovať len solárne panely a veterné elektrárne. Riešenia sú nesmierne rozmanité, napríklad poľnohospodárske sondy na monitorovanie stavu pôdy, inteligentné zavlažovacie technológie, ktoré pustia vodu len vtedy, ak je to naozaj potrebné, efektívnejšia distribúcia energie k zákazníkom a pod. Problém je ale niekde inde. Hoci existuje veľa jedincov, ktorí sú ochotní urobiť aj tú najväčšiu obetu, len aby pomohli druhým, väčšina z nás sa len ťažko dokáže postarať o seba a svoju rodinu. Oveľa lepšia je bilancia, pokiaľ ide o investovanie peňazí vo vlastnom záujme, ktorá je hnacím motorom bezprecedentnej inovácie, hospodárskeho a spoločenského rastu minulého storočia.

V minulosti, mnoho ľudí, ktorí investovali do udržateľných riešení boli motivovaní hlavne svojim svedomím. Boli ochotní akceptovať nižšie výnosy, aby investovali svoje peniaze spôsobom, ktorý bol v súlade s ich vierou a presvedčením, či už ide o presvedčenie náboženské, sociálne alebo environmentálne. Teraz však čelíme novej realite, v ktorej sa vyrovnáva vlastný ekonomický záujem a dlhodobé blaho planéty. Niektorí správcovia majetku zamierili investície na životné prostredie, vsádzajú na to, že firmy aj občania v podstate túžia po lepšie riadenej spoločnosti, ktoré by svoje výhody ukázala v priebehu času. Hlavným cieľom pre investície do trvalo udržateľných riešení je dosiahnuť lepšie výnosy očistené o riziko. Vlastný záujem je to, čo sa hýbe trhom. Žiadne štátne subvencie alebo charita nedokáže udržať pohyb dostatočne dlho. Iba kapitalizmus má tú silu prestaviť odvetvia, reformovať hospodárstvo, a povojnovú obnovu infraštruktúry po celej planéte. Je z veľkej miery zodpovedný za to, v akej šlamastike sme sa ocitli, ale iba on, nás z nej dokáže dostať von.

 

Autorom je Matthew Fitzmaurice, výkonný riaditeľ EcoAlpha Asset Management LLC.