Žiadate o predčasný dôchodok? Na toto si dajte poriadny pozor, inak sa vám budú nabaľovať dlhy!

, Redakcia

Žiadatelia o predčasný starobný dôchodok musia okrem zákonom stanovených podmienok myslieť aj na jednu dôležitú povinnosť. Inak sa im budú nabaľovať dlhy.

Predčasný starobný dôchodok môže byť pre niekoho napriek posledným legislatívnym úpravám stále lákavou možnosťou, ako sa dostať do penzie za pomerne výhodných podmienok. Existuje však jeden podstatný rozdiel, keď žiadate o predčasný dôchodok a o klasický starobný alebo invalidný dôchodok. Žiadatelia o predčasný starobný dôchodok totiž musia platiť poistné do zdravotnej poisťovne sami, kým v prípade starobných či invalidných dôchodcov ide o poistencov štátu.

Upozornil na to verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, na ktorého sa obrátila podávateľka so žiadosťou o preverenie situácie žiadateľov o predčasný starobný dôchodok. Zaujímalo ju, či nie sú porušované ich práva. Cítila sa totiž byť diskriminovaná práve tým, že do času rozhodnutia Sociálnej poisťovne o ich predčasnom starobnom dôchodku sú žiadatelia povinní platiť si preddavky na zdravotné poistenie ako samoplatitelia, zatiaľ čo žiadatelia o starobný a invalidný dôchodok sú považovaní za poistencov štátu.

Zákon hovorí jasne

Zákon o zdravotnom poistení však hovorí jasne. Medzi subjekty, za ktoré platí poistné štát, totiž zaraďuje okrem iných aj osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek a nevznikol im nárok na starobný dôchodok a osoby, ktoré sú invalidné a nevznikol im nárok na invalidný dôchodok. Do okruhu týchto subjektov však nespadajú žiadatelia o predčasný starobný dôchodok.

„Tí sa stanú poistencami štátu až získaním statusu predčasného starobného dôchodcu, teda priznaním predčasného starobného dôchodku Sociálnou poisťovňou,“ upozorňuje Kancelária verejného ochrancu práv. Pokiaľ žiadatelia o predčasný starobný dôchodok ešte pracujú, odvádza za nich zdravotné odvody zamestnávateľ. V prípade, ak sú žiadatelia o predčasný starobný dôchodok evidovaní na príslušnom úrade práce, platí za nich preddavky na zdravotné poistenie štát.

Máte vo svojom okolí niekoho, kto využil možnosť ísť do predčasného starobného dôchodku?

Ak však predčasný starobný dôchodca už zamestnaný nie je a zároveň nie je evidovaný na úrade práce, vzniká mu povinnosť ohlásiť zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného. Rovnako musí do času rozhodnutia Sociálnej poisťovne o predčasnom starobnom dôchodku platiť preddavky na zdravotné poistenie sám ako samoplatca.

Môžu požiadať o vrátenie preddavkov

Dobrou správou pre seniorov však je, že po priznaní predčasného starobného dôchodku Sociálnou poisťovňou môžu požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o vrátenie preddavkov zaplatených na zdravotné poistenie, a to spätne k dátumu priznania predčasného starobného dôchodku. Zdravotná poisťovňa podľa Kancelárie verejného ochrancu práv vráti takto uhradené preddavky na zdravotné poistenie do dvoch mesiacov od písomnej žiadosti poistenca.

„Je dôležité, aby si žiadatelia o predčasný starobný dôchodok danú situáciu uvedomili. Aby sa nestalo, že im vznikne dlh na zdravotnom poistení. Lebo za určitých okolností to môže vyústiť do situácie, že im bude poskytnutá len neodkladná zdravotná starostlivosť,“ uviedol verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

Viac o téme: invalidný dôchodok , Kancelária verejného ochrancu práv , predčasný starobný dôchodok , Róbert Dobrovodský , Sociálna poisťovňa SP , starobný dôchodok , Verejný ochranca práv

Súvisiace články

Aktuálne správy