Veľké zmeny v známej slovenskej banke: Druhým najväčším akcionárom sa stal jej generálny riaditeľ!

, Redakcia

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 365.bank Andrej Zaťko je už aj jej druhým najväčším akcionárom. Ako totiž oznámila banka, prostredníctvom svojej firmy nadobudol takmer desatinu jej akcií. Najväčším akcionárom zostáva naďalej finančná skupina J&T.

Jedna z mála u nás pôsobiacich bánk so slovenským kapitálom má nového spoluvlastníka. Stal sa ním sám šéf 365.bank Andrej Zaťko, ktorý prostredníctvom svojej spoločnosti nadobudol 9,9-percentný podiel v akcionárskej štruktúre banky. Aj v 365.bank sa tak prejavila stratégia väčšinového vlastníka, finančnej skupiny J&T, ktorá dlhoročných vrcholových manažérov púšťa k akcionárskym podielom aj v iných projektoch.

„J&T pokračuje v stratégii posilňovania vlastníckej štruktúry z radov svojich dlhoročných vrcholových manažérov. Odkúpenie časti akcií 365.bank Andrejom Zaťkom reflektuje vieru vlastníkov a zakladateľov J&T, podobne ako v mnohých iných našich spoločnostiach, že získanie významných akcionárskych podielov je snahou o vyjadrenie hlavnej hodnoty, ktorou je udržateľnosť podnikania,“ uviedol šéf a spoluzakladateľ J&T Finance Group Patrik Tkáč.

Ako dodal, viaceré spoločnosti, ktoré pôvodom vychádzajú z J&T, majú v súčasnosti v akcionárskej štruktúre od majoritných, stredne veľkých až po významných minoritných akcionárov svojich vrcholových manažérov. Andrej Zaťko podľa Tkáča po prevzatí riadenia banky dokázal so svojim tímom dosiahnuť významnú zmenu v celkovej orientácii, modernizácii a stabilizácii, čo možno vidieť aj na výsledkoch banky.

Prerozdelenie podielov

Vstupom Andreja Zaťka do akcionárskej štruktúry sa zároveň prerozdeľujú súčasné majetkové podiely v 365.bank. „Detaily tejto transakcie sú predmetom obchodnej dohody zainteresovaných strán a nebudú bližšie špecifikované,“ uvádza banka.

Vedeli ste, že 365.bank má slovenských vlastníkov?

Andrej Zaťko nastúpil do vedenia 365.bank, ktorá predtým pôsobila pod názvom Poštová banka, v roku 2015. Teda dva roky po tom, čo sa majoritným akcionárom stala práve finančná skupina J&T. Banka od tohto momentu začala prechádzať významnými zmenami. „Som rád, že sa na ďalšom raste 365.bank môžem podieľať nielen z pozície generálneho riaditeľa, ale aj spoluvlastníka,“ uviedol Zaťko.

365.bank uzavrela rok 2023 so ziskom takmer 85 miliónov eur. Dosiahla zlepšenie takmer v každej položke svojho prevádzkového výsledku. Banka sa v súlade so svojou stratégiou zameriavala najmä na oblasť retailového bankovníctva. V rámci neho rástla z pohľadu objemu poskytnutých retailových úverov, ktorý prevýšil úroveň 2,2 miliardy eur, ako aj počtu aktívnych klientov, ktorý narástol o 7 percent.

Viac o téme: 365.bank , akcionári , Andrej Zaťko , J&T , Patrik Tkáč , vlastníctvo

Súvisiace články

Aktuálne správy