Sedem rád ako na dlhy

, penize Foto: TASR;SITA

Mať dlh je bežné a v zásade na tom nie je nič zlé. Ale ani nič dobré. Dlh je ako nôž s ktorým si krájate chlieb. Ak to s ním neviete, môže vám zarezať hlboko do prstov.

Bohužiaľ priveľa z nás si neuvedomuje nebezpečenstvo nástroja menom dlh a zachádza s ním neopatrne, prípadne s ním zachádzať vôbec nevie. Aby nás bolo čo najmenej, zakladateľka webu Finance pro radost, Marcela Hrubošová, zadefinovala sedem užitočných rád. Zverejnil ich portál peníze.cz.

Na dlh musia byť dvaja. Na jednej strane sú tí, čo peniaze požičiavajú, ako napr. banky, finančné inštitúcie či splátkové spoločnosti. Pokiaľ vám peniaze nepožičiavajú vaši kamaráti, alebo príbuzní z lásky, priateľstva, či dobroty od srdca, požičiavajú vám ich z jediného dôvodu. Pre zisk. Chcú nejakým spôsobom zhodnotiť peniaze, ktoré aktuálne nepotrebujú.

Na druhej strane sú tu tí, ktorí majú istú potrebu, ale na jej uspokojenie im chýbajú prostriedky. A tieto dve strany spolu uzatvárajú obchod, v ktorom tovar predstavujú peniaze. Jedna strana peniaze predáva, druhá ich kupuje a platí za to, že ich môže mať hneď. Pri tomto obchodovaní je veľmi dôležité, aby obe strany mali rovnaké informácie a znalosti a vzájomne sa vo vzťahu neklamali. Nemali by ťažiť z neznalosti druhej strany a jej neschopnosti posúdiť dopady uzatvorenej zmluvy o pôžičke. Samozrejme ten, kto by mohol využiť lepšie vedomosti a znalosti asi v tomto prípade nebude kupujúci, ale ten, kto svoj tovar ponúka denno-denne a má k dispozícii odborníkov na financie, právo…

Slabšiu stranu obchodu chránia zákony a predpisy, ktoré určujú napríklad to, čo všetko musí zmluva obsahovať. Ale ani na zákon sa nemôžete spoliehať, vždy to bude len nedokonalý nástroj.

Sedem pravidiel

Tieto kroky vám majú pomôcť ubrániť sa pred nevýhodnou pôžičkou. Pred tým ako si ich prečítate, položte si základnú otázku. Skutočne potrebujete pôžičku? Nedokážete si vytúženú vec kúpiť o niečo neskôr? Ušetriť si na niečo sa vždy oplatí viac než pôžička.

1. Urobte si prehľad výdajov a príjmov
Predtým, ako si pôjdete požičať, urobte si jednoduchý prehľad o stave svojich financií, aby ste vedeli, či máte a budete mať na včasné splatenie. A nestačí mať v rozpočte akurát na splátky, počítajte s rezervou pre prípad nečakaných udalostí, ako je napríklad choroba či strata zamestnania, ktoré znamenajú značný výpadok príjmov.

2. Vyberte si správneho partnera
Venujte dostatočný čas výberu partnera, od ktorého si požičiavate. Pamätajte na to, že čím rýchlejšie peniaze získate, tým väčšie nebezpečenstvo môže číhať pri ich vrátení ale aj použití. Aj protistrana, ktorá vám peniaze požičiava, by sa mala zaujímať, čo ste za človeka a či ste dostatočne majetný, aby ste jej pôžičku včas a riadne vrátili. Pokiaľ vám požičia hneď na prvej schôdzke, riskuje. A verte, že toto riziko je niečím vykúpené. Môže to byť vysoký úrok, alebo vysoké zmluvné pokuty, alebo oboje, či niečo ďalšie. Podmienky takýchto firiem niekedy bývajú nastavené tak, ako by čakali na vašu chybu, resp. ako by vám dokázali zahatiť cestu, aby mohli inkasovať tučné pokuty.

3. Nechajte si všetko poriadne vysvetliť
Pýtajte sa na všetky záväzky a povinnosti, ktoré vám z pôžičky vyplývajú. Pokiaľ sú pre vás poskytnuté informácie zložité, alebo je ich naraz priveľa, nechajte si spísať jednoduchý prehľad najdôležitejších bodov.

4. Dbajte na správne nastavenie splácania
Vždy dbajte na správne nastavenie splácania pôžičky, ustrážte si prvú platbu (splátku) a nechajte si vystaviť potvrdenie, že vaše peniaze skutočne dorazili tam kam mali a vaša platba bola riadne pripísaná. Vyhnete sa tak v budúcnosti nepríjemným prekvapeniam. Zvlášť dôležité je na to dbať pri platení inkasom. Až tretina nesplácaných záväzkov je spôsobená chybným nastavením služby inkasa v banke dlžníka.

5. Problémy so splácaním riešte okamžite
Pokiaľ už dlžíte a nemáte na zaplatenie, vždy sa snažte dohodnúť sa s protistranou na možnostiach ako sú napr. odklad splátok, zníženie splátok, konsolidácia, teda zlúčenie viacerých pôžičiek do jednej. V žiadnom prípade nestrkajte hlavu do piesku. Dlhy s radosťou počkajú a za dobu vašej nečinnosti sa mnohonásobne zvýšia o takzvané príslušenstvo: úroky z omeškania, pokuty, penále a iné.
 

6. Vytvorte si prehľad všetkých záväzkov
Pokiaľ ste sa ocitli vo finančnej tiesni, či už z dôvodu choroby, straty zamestnania, či iného, nezabudnite, že povinnosť platiť svoje záväzky vám aj naďalej zostáva. Vytvorte si jednoduchý prehľad všetkých povinných platieb, pokiaľ ho ešte nemáte. Ten by mal zahŕňať pravidelné režijné výdavky na domácnosť, všetky platby a splátky týkajúce sa úverov, pôžičiek, poistení… Prehľad by mal vždy obsahovať meno spoločnosti, ku ktorej sa záväzok vzťahuje, výšku splátky, termín splátky a výšku penále, pokuty či úroku z omeškania v prípade neskoršej úhrady. Spoločnosti si zoraďte podľa dôležitosti. Rebríček si vytvorte podľa toho, bez čoho nemôžete v bežnom živote existovať, a podľa rizika zvýšených nákladov, keď nebudete splácať. Pokiaľ si niektorá spoločnosť inkasuje vysoké úroky z omeškania platby, mala by sa dostať na vrch zoznamu, aby vám v prípade komplikácií ešte viac nesťažovala aj tak ťažkú finančnú situáciu.

7. Pokiaľ vás dlhy premôžu, vyhľadajte odbornú pomoc
Najlepším radcom sú neziskové organizácie s poradňami. Svoje problémy s nimi dokážete prebrať telefonicky aj osobne. Vyvarujte sa rôznych platených oddlžovacích spoločností, ktoré vám sľubujú, že za vás dlhy vyriešia. Nikto iný, než vy sami, vás záväzkov nezbaví.

+ 1 tip: najskôr samotný dlh, potom úrok
Pokiaľ prestanete zvládať platiť dlhy, môžete si aspoň trochu pomôcť jednoduchým krokom. Požiadajte veriteľa, aby peniaze, ktoré mu budete posielať, použil prioritne na splácanie vlastného dlhu (istiny), až potom na splácanie príslušenstva, teda úrokov, penále a pokút. Vlastní dlh totiž väčšinou kvôli úrokom z omeškania generuje ďalšie a ďalšie „príslušenstvo“, je teda výhodnejšie sa najskôr zbaviť dlhu samotného a až potom likvidovať druhotné záväzky.

 

Súvisiace články

Aktuálne správy