Dobrovoľné príspevky do 2. piliera vraj využije málokto

Pridajte názor  
Dobrovoľné príspevky do 2. piliera vraj využije málokto
Zdroj: SITA

20. 9. 2012 - Ak by sporiteľ prejavil záujem prispievať si do druhého piliera navyše aj dobrovoľnými dvoma percentami, podpíše s nim príslušná dôchodková spoločnosť dodatok k zmluve.

Predseda predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky Stanislav Žofčák očakáva nízky záujem sporiteľov prispievať si na svoje dôchodkové účty v druhom pilieri dodatočnými dvoma percentami z vlastných príjmov. Túto možnosť podľa neho od budúceho roka využije možno 5 %, maximálne však 10 % z účastníkov sporivého piliera. Ak by sporiteľ prejavil záujem prispievať si do druhého piliera navyše aj dobrovoľnými dvoma percentami, podpíše s ním príslušná dôchodková spoločnosť dodatok k zmluve. Podľa Žofčáka pritom takýto dobrovoľný príspevok nebude po podpísaní dodatku k zmluve vynútiteľný, avšak bude daňovo zvýhodnený do výšky 2 % z hrubého príjmu po odpočítaní odvodov. Sporiteľ si pritom môže zvoliť aj vyšší základ na platenie dobrovoľných príspevkov, ako je jeho hrubý príjem. Daňové zvýhodnenie sa však na časť príspevku počítaného zo základu, prevyšujúceho hrubý príjem sporiteľa, nebude vzťahovať.

Príspevky do druhého dôchodkového piliera sa od začiatku septembra znížili z 9 % na 4 % z hrubej mzdy sporiteľa. Štvorpercentná príspevková sadzba má platiť do konca roka 2016. Od roku 2017 sa má príspevková sadzba každoročne zvyšovať o 0,25 percentuálneho bodu na konečných 6 % v roku 2024. Súčasne je možné od začiatku septembra do konca januára budúceho roka do kapitalizačného piliera vstúpiť, ako aj z neho vystúpiť.

Otvorenie druhého dôchodkového piliera má v budúcom roku zvýšiť príjmy Sociálnej poisťovne o 229,1 mil. eur. Pri predložení legislatívneho návrhu na otvorenie kapitalizačného piliera pritom rezort práce a sociálnych vecí vychádzal z predpokladu, že zo sporivého piliera vystúpi 60 tis. sporiteľov a jeho účastníkom sa stane 10 tis. nových sporiteľov. Na účty sporiteľov v druhom pilieri by mala poisťovňa v budúcom roku odviesť 403,4 mil. eur, kým v tomto roku má na osobné účty sporiteľov pribudnúť 879,1 mil. eur.

Ďalšie zmeny čakajú druhý pilier od začiatku budúceho roka. Zvýši sa poplatok za zhodnotenie majetku, a to z terajších 5,6 % zo zhodnotenia na 10 % zo zhodnotenia penzijných úspor. Menej si pritom bude z prostriedkov určených na dôchodkové sporenie účtovať aj Sociálna poisťovňa. Tá si v súčasnosti ponecháva 0,5 % z výšky príspevku na vlastnú správu. Po novom bude poisťovňa tvoriť svoj správny fond len z 0,25 % z výšky príspevku na penzijné sporenie.

Ak bude chcieť sporiteľ naďalej zostať v negarantovanom dôchodkovom fonde, bude to musieť oznámiť svojej dôchodkovej spoločnosti. Ak tak neurobí, k 30. aprílu budúceho roka prejde do garantovaného dlhopisového fondu. Správca penzijných úspor bude povinný sporiteľom v negarantovaných fondoch do 28. februára 2013 zaslať príslušné tlačivo. To bude obsahovať vyhlásenie o tom, že sporiteľ je rozhodnutý zostať v negarantovanom fonde. Sporiteľ, ktorý má záujem zostať sporiteľom v negarantovanom dôchodkovom fonde, bude musieť toto tlačivo vyplniť a doručiť ho dôchodkovej spoločnosti najneskôr do 31. marca 2013.

K 4-percentnému príspevku do druhého piliera si budú môcť sporitelia doplácať ďalšie dve percentá z vlastného čistého príjmu. Tieto dve percentá štát daňovo zvýhodní, keďže si o túto sumu bude môcť sporiteľ znížiť základ dane. Vláda Roberta Fica tiež ruší automatický vstup mladých ľudí do druhého piliera s možnosťou výstupu do 2 rokov od vstupu a namiesto toho zavádza dobrovoľný vstup pre ľudí do 35 rokov. V druhom pilieri budú namiesto súčasných štyroch fondov povinne len dva, a to jeden garantovaný a jeden negarantovaný. Existencia zvyšných dvoch fondov bude na zvážení dôchodkových spoločností.